Uit de school geklapt: een 9 voor effectiviteit, maar een 5 voor gelijkheid. Onderwijs in het jeugdonderzoek 2000-2005

Hoofdstuk in boek
10 oktober, 2006

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M., & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren van nu en straks. Overzicht en synthese van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen (pp.73-107), Leuven, LannooCampus, 2006.