Wetenschappelijke ondersteuning van een pilootproject inzake GAS bemiddeling

01-dec-2021 t/m 30-nov-2022

“Het huidige project is een vervolg op een onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd waarbij lokale bemiddelingspraktijken in België werden in kaart gebracht en beschreven. De voorgaande studie wees onder andere op het toenemend gebruik van bemiddeling en de daarmee gerelateerde stijging van de werklast voor de bemiddelaars. Dit tweede project wordt uitgevoerd in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie en heeft tot doel de GAS-bemiddeling in drie steden (Antwerpen, Leuven, Jette) te versterken via de aanwerving van drie nieuwe bemiddelaars. Deze werken specifiek rond een van de volgende actuele thema’s: bemiddeling in het kader van de betrekkingen tussen jongeren en politie en bemiddeling bij het gebruik van lachgas. Binnen dit proefproject treedt het NICC op als wetenschappelijke ondersteuning voor de drie nieuwe bemiddelaars. In het bijzonder zal er worden getracht om elementen van good practice in de bemiddelingspraktijken te identificeren. Die zullen dienen als basis voor de ontwikkeling van een praktijkgericht draaiboek. De finaliteit van het draaiboek is om lokale GAS-bemiddeling rond de vooropgestelde thema’s te ondersteunen en bevorderen. “