Schils, Elodie

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Verkennend onderzoek in verband met de invoering van een methodologie voor de retrospectieve analyse van feminicides in België  (13-06-2023) Onderzoeksrapport
« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »  (26-01-2023) Artikel in tijdschrift
« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »  (20-01-2023) Artikel in tijdschrift
jsjv#20 januari 2023  (10-01-2023) jsjv (nl)
Accompagnement scientifique d’un projet pilote visant à renforcer la médiation SAC  (30-11-2022) Onderzoeksrapport
jsjv#19 juni 2022  (20-06-2022) jsjv (nl)
La médiation locale en temps de COVID sur le territoire des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale  (20-02-2022) Onderzoeksrapport
Een praktische gids voor de implementatie van projecten voor gedetineerden met problemen gerelateerd aan middelengebruik  (10-11-2021) Onderzoeksrapport
RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-09-2021) Onderzoeksrapport
De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project  (01-06-2021) Artikel in tijdschrift
Recherche portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des sanctions administratives communales  (10-01-2021) Onderzoeksrapport
RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen  (10-02-2020) Onderzoeksrapport

Projecten: