Burssens, Dieter

Biografie: 

Dieter Burssens werkt van 2001 tot 2007 als wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij doet er onderzoek binnen de domeinen preventie, herstelgericht groepsoverleg en jeugdcriminaliteitscijfers. Na een korte tussenstop als stafmedewerker op het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, herneemt hij het onderzoekswerk in 2009 als onderzoeker aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Daar legt hij zich toe op de thema's bemiddeling in strafzaken, voorlopige hechtenis, en opnieuw preventie.

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Bemiddeling in strafzaken. Een impressie op basis van geregistreerde data, met bijzondere aandacht voor de dader-slachtofferbemiddeling  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
De voorlopige hechtenis in België. Synthese van bestaand empirisch onderzoek  (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
Bemiddeling in strafzaken. Een blik op de praktijk vanuit SIPAR, de databank van de justitiehuizen  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Een eigenzinnig maar consequent pleidooi voor interactionisme  (01-01-2012) Hoofdstuk in boek
Penal mediation in Belgium  (01-01-2012) Bijdrage aan een congres
La détention préventive sous (sans) conditions. Débat entre les acteurs de l'instruction judiciaire  (01-01-2011) Hoofdstuk in boek
La médiation pénale. Note de recherche dans le cadre de l'exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice  (01-01-2011) Onderzoeksrapport
Bemiddeling in strafzaken. Onderzoeksnota in het kader van de wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, databank van de justitiehuizen  (01-01-2011) Onderzoeksrapport
Ik heb het nog zo gezegd. Op de grens van predictieonderzoek en preventie  (01-01-2011) Hoofdstuk in boek
Voorlopige hechtenis (z)onder voorwaarden. Onderzoekers en actoren in debat  (01-01-2011) Hoofdstuk in boek
Preventie van geweld. Harde werkers gevraagd, geen harde roepers  (01-09-2010) Artikel in tijdschrift
Preventie van geweld op school  (01-09-2009) Artikel in tijdschrift
Losse preventieflodders in de kinderopvang  (01-09-2009) Artikel in tijdschrift
Een storm rond het jeugdrecht, windstil rond preventie  (01-09-2009) Hoofdstuk in boek
Mission Accomplished. Resultaat boeken met preventie  (10-09-2008) Artikel in tijdschrift
Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext  (10-09-2008) Artikel in tijdschrift
Herstelgericht groepsoverleg in een pedagogische context  (10-09-2008) Artikel in tijdschrift
Algemene preventie: concepten, kaders en wenselijke preventie  (10-09-2008) Artikel in tijdschrift
Valkuilen van een evidence-based criminaliteitsbeleid  (10-09-2008) Artikel in tijdschrift

Pagina's

Projecten: