Burssens, Dieter

Biografie: 

Dieter Burssens werkt van 2001 tot 2007 als wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij doet er onderzoek binnen de domeinen preventie, herstelgericht groepsoverleg en jeugdcriminaliteitscijfers. Na een korte tussenstop als stafmedewerker op het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, herneemt hij het onderzoekswerk in 2009 als onderzoeker aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Daar legt hij zich toe op de thema's bemiddeling in strafzaken, voorlopige hechtenis, en opnieuw preventie.

​Communicaties en presentaties:

Auteur
Status Report Belgium. Training Programmes in Crime Prevention in Belgium  (10-09-2008) Hoofdstuk in boek
Onderzoek in de Jeugdbescherming en de Bijzondere Jeugdzorg  (01-09-2008) Artikel in tijdschrift
Een bumper voor botsingen in de buurt. Reflecties bij een buurtgericht preventieproject  (01-09-2008) Artikel in tijdschrift
Onder, op en over de schreef. Jongeren en delinquentie  (10-09-2007) Hoofdstuk in boek
Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?  (01-09-2007) Artikel in tijdschrift
Van voor naar achter, van links naar rechts. Jongeren en mobiliteit  (01-09-2007) Hoofdstuk in boek
Hoe evident is evidencebased beleid?  (01-09-2007) Artikel in tijdschrift
Van preventie gesproken  (10-02-2007) Hoofdstuk in boek
Wenselijke algemene preventie  (10-02-2007) Hoofdstuk in boek
Projectmatig werken aan wenselijke preventie  (10-02-2007) Hoofdstuk in boek
Andere ondersteunende kaders voor preventie  (10-02-2007) Hoofdstuk in boek
Wenselijke preventie stap voor stap  (10-02-2007) Boek
Youth, Crime and Human Rights  (10-02-2007) Hoofdstuk in boek
Uit de school geklapt: een 9 voor effectiviteit, maar een 5 voor gelijkheid. Onderwijs in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-10-2006) Hoofdstuk in boek
Opvoedingsondersteuning  (10-09-2006) Artikel in tijdschrift
Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school  (10-09-2006) Artikel in tijdschrift
Over daders, slachtoffers, preventie en aanpak. Jeugddelinquentie in het jeugdonderzoek 2000-2005  (10-09-2006) Hoofdstuk in boek
Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school  (10-09-2006) Hoofdstuk in boek
Restorative Group Conferencing at School: A Constructive Response to Serious Incidents  (01-09-2006) Artikel in tijdschrift
Herstelgericht groepsoverleg (hergo): een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school  (01-09-2006) Artikel in tijdschrift

Pagina's

Projecten: