Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod

Hoofdstuk in boek
28 december, 2012

in G. Decock, J. Put (eds.), Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen, Gent, Larcier, 2012, 55-84.