Evaluatie van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Onderzoeksrapport
30 april, 2012

Rapport final/Eindrapport(bilingue), Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction Opérationnelle de Criminologie, Brussel/Bruxelles, février/februari 2012, 220 p + annexes.

Download: 
Onderzoekslijn: