Interview

L’évaluation des projets de prévention de la délinquance liée aux drogues

Mondelinge presentatie

XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues de langue française, Lausanne, 3-5 Juin 2018

Sleutelwoorden: (Overheids) beleid, Drugs, Focus group, Interview, Preventie, Veiligheid

Sociale Criminaliteitspreventie. Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren

Onderzoeksrapport

Sociale criminaliteitspreventie is een cruciale component van nationale en lokale veiligheidsstrategieën. Ze vormt een belangrijke aanvulling op traditionele justitiële preventie maatregelen (...

Sleutelwoorden: (Overheids) beleid, Drugs, Focus group, Interview, Preventie, Veiligheid

Detentie in Nederland doorgelicht. FATIK sprak met dr. Anja Dirkzwager

Artikel in tijdschrift

in FATIK, no 152 (2016): 28‑32. doi:0772-5167.

Een interview met dr. Anja Dirkzwager, één van de twee projectleiders van het Prison Project.

Sleutelwoorden: expert, Interview, Nederland, prison project, Uitvoering van straffen en maatregelen

Evaluatie van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Onderzoeksrapport

Rapport final/Eindrapport(bilingue), Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction...

Sleutelwoorden: Grounded theory, Interview, Kwalitatieve methode, Slachtoffers, Strafrechtelijk beleid
Abonneren op Interview