Herstelgericht groepsoverleg (hergo): een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school

Artikel in tijdschrift
1 september, 2006

in Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, 2006, afl. 12, 51-65.