Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext

Artikel in tijdschrift
10 september, 2008

in Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2008, afl. 3-4, 176-180.