Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister

Artikel in tijdschrift
5 juni, 2015

in Panopticon, Volume 36, n°3, pp. 173-189.