Sociale Criminaliteitspreventie. Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren

Onderzoeksrapport
31 januari, 2017

Sociale criminaliteitspreventie is een cruciale component van nationale en lokale veiligheidsstrategieën. Ze vormt een belangrijke aanvulling op traditionele justitiële preventie maatregelen (Blumstein et al., 1978; Mackenzie, 2006), waarvan we weten dat ze slechts een beperkte impact hebben (Gottfredson and Hirschi, 1990; Tonry and Farrington, 1995). Op heden zijn er zijn geen studies voorhanden rond de sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit in België (EMSA, 2015). De huidige studie gefinancieerd bij Belspo en FOD Binnenlandse zaken wil deze kenniskloof dichten en voorzien in antwoorden op belangrijke beleidsvragen rond succes, impact en effectiviteit van bestaande initiatieven die focussen op druggerelateerde criminaliteit, en hun inzetbaarheid om druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit te verminderen.

De doelstellingen van deze studie zijn tweevoudig:

Het opstellen van een overzicht met (inter)nationale promising en best practices voor het monitoren van sociale criminaliteitspreventie van druggerelateerde (economisch compulsieve en systemische) criminaliteit.

Het empirisch analyseren van de bestaande Belgische projecten en voorzien in richtlijnen rond het monitoren en evalueren van sociale preventieprogramma’s gericht op druggerelateerde criminaliteit, in het bijzonder economisch compulsieve en systemische criminaliteit.