Een praktische gids voor de implementatie van projecten voor gedetineerden met problemen gerelateerd aan middelengebruik

Onderzoeksrapport
10 november, 2021

in, RECOvery in PRISon-bis (RECO-PRIS-bis). Gent/Brussel: UGent/NICC, 2021.