evaluatie

« Gedetineerden aan het woord! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding »

Artikel in tijdschrift

Justice et Sécurité/Justitie en Veligheid, n°20, januari 2023 [en ligne], URL : https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv20_nl.pdf

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

« La parole est aux détenus ! Perceptions et vécu de leur accompagnement par des détenus consommateurs de drogues »

Artikel in tijdschrift

in, Justice et Sécurité/Justitie en Veligheid, n°20, janvier 2023 [en ligne], URL : https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv20_fr.pdf

 

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

Een praktische gids voor de implementatie van projecten voor gedetineerden met problemen gerelateerd aan middelengebruik

Onderzoeksrapport

in, RECOvery in PRISon-bis (RECO-PRIS-bis). Gent/Brussel: UGent/NICC, 2021.

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen

Onderzoeksrapport

in, Onderzoeksrapport. Gent/Brussel: Universiteit Gent/NICC, in opdracht van de FOD Volksgezondheid.

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

De pilootprojecten drughulpverlening in de gevangenis: aanbevelingen op basis van het ‘RECOvery in PRISon’ – RECOPRIS project

Artikel in tijdschrift

in, Panopticon, 2, pp. 189-195.

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

Linkage and Continuity of Care after Release from Prison: An Evaluation of Central Registration Points for Drug Users in Belgium

Artikel in tijdschrift

in, International Journal of Prisoner Health, 17 (1), pp.19-30.

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis

RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen

Onderzoeksrapport

in, Rapport de recherche, Gand/Bruxelles, UGent/INCC, à la demande du SPF Santé publique.

Sleutelwoorden: Drugs, evaluatie, Gevangenis
Abonneren op evaluatie