Publicaties per auteur

zoek op naam
JONCKHEERE, Alexia
De invloed van management en informatisering op het werk van de justitieassistenten. Welke kwaliteit van de interventie en respect voor de organisatie?  (30-12-2011) Hoofdstuk in boek
Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat  (10-09-2014) Boek
Griffiers bij de onderzoeksrechters: tussen procedures opvolgen en touwtjes rijgen  (31-01-2015) Artikel in tijdschrift
Op zoek naar juridische maatregelen om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen  (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
Le travail social s’informatise. Et alors ?  (30-10-2015) Artikel in tijdschrift
L’accompagnement socio-judiciaire saisi par l’informatisation en Belgique   (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. 1st Belgian National Report  (01-10-2016) Onderzoeksrapport
Des assistants de justice aux prises avec SIPAR. Un regard sur le management des maisons de justice   (05-02-2014) Boek, Doctoraatsthesis
La face cachée de l’exécution des peines sur le terrain des commissions de probation  (02-12-2016) Mondelinge presentatie
À qui profitent les barèmes en usage dans l’administration de la justice pénale ?  (30-09-2014) Hoofdstuk in boek
Entre codes et ficelles : les greffiers au cœur de l’instruction  (01-09-2016) Hoofdstuk in boek
Bemiddeling in strafzaken in België. Een blik op een gediversifieerde praktijk  (01-01-2014) Artikel in tijdschrift
Quelles réformes pour endiguer la détention préventive ?  (01-10-2016) Hoofdstuk in boek
Etre greffier d’instruction   (01-08-2014) Artikel in tijdschrift
Les assistants de justice aux prises avec SIPAR, un outil de gestion informatique   (10-01-2009) Artikel in tijdschrift
Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen  (10-10-2008) Artikel in tijdschrift
LECLERCQ, Stéphane
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
LEMONNE, Anne
La justice restauratrice en Belgique: nouveau modèle de justice ou modalité de redéploiement de la pénalité  (01-12-2016) Doctoraatsthesis
Evaluatie van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid  (30-04-2012) Onderzoeksrapport

Pagina's