Publicaties per auteur

zoek op naam
JONCKHEERE, Alexia
Kenmerken van personen geplaatst onder aanhoudingsmandaat en/of vrij onder voorwaarden  (29-12-2011) Hoofdstuk in boek
L’édifice informatique des services socio-judiciaires en France et en Belgique : une architecture paradoxale  (30-06-2015) Artikel in tijdschrift
Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio  (01-03-2016) Voorstelling van het onderzoeksproject
Le trop-plein de détenus   (05-11-2012) Artikel in tijdschrift
Des mots qu’on pèse aux mots qui pèsent : quand la relation se joue dans la mise en écriture du travail d’acteurs de la justice  (24-05-2016) Mondelinge presentatie
(Dés)équilibres. L’informatisation du travail social en justice  (24-02-2014) Boek
L’exécution des peines subsidiaires en cas d’inexécution des peines de travail  (17-05-2016) Mondelinge presentatie
Recherche sur la détention préventive. Analyse des moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive   (28-02-2005) Onderzoeksrapport
L'activité des commissions de probation dans le cadre de l'exécution des peines  (01-09-2016) Artikel in tijdschrift
Diversité des modes de régulation au sein de l’administration de la justice pénale : le cas des maisons de justice  (01-08-2014) Hoofdstuk in boek
Actualités autour des alternatives à la détention préventive  (01-06-2017) Hoofdstuk in boek
Opgesloten of vrij onder voorwaarden in het kader van het vooronderzoek in strafzaken? Analyse van het profiel van verdachten onder aanhoudingsmandaat en vrij onder voorwaarden (VOV) op basis van justitiële databanken (jaar 2008)  (01-09-2010) Hoofdstuk in boek
L’informatisation des maisons de justice : une réponse à l’enjeu d’uniformisation du travail social ?  (10-11-2009) Hoofdstuk in boek
Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen  (10-10-2008) Artikel in tijdschrift
Garantir l’usage exceptionnel de la détention préventive: du seuil de peine à une liste d’infractions comme critère de gravité ?  (10-01-2007) Artikel in tijdschrift
Vrijheid onder voorwaarden als alternatief voor de voorlopige hechtenis: gebruik en duur van de maatregel   (01-01-2012) Artikel in tijdschrift
LECLERCQ, Stéphane
De beslissingen genomen door de parketmagistraten en de jeugdrechters ten aanzien van delinquente minderjarigen  (30-12-2001) Onderzoeksrapport
Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants  (30-06-2001) Onderzoeksrapport
LEMONNE, Anne
Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken  (30-07-2007) Onderzoeksrapport
La place de la victime dans le système belge de travail sous mandat   (30-12-2011) Artikel in tijdschrift

Pagina's