RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen

Onderzoeksrapport
10 september, 2021

in, Onderzoeksrapport. Gent/Brussel: Universiteit Gent/NICC, in opdracht van de FOD Volksgezondheid.