RECOvery in PRISon (RECOPRIS). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen

Onderzoeksrapport
10 februari, 2020

in, Rapport de recherche, Gand/Bruxelles, UGent/INCC, à la demande du SPF Santé publique.