Publiceren in Justitie en veiligheid

Het debat over veiligheidskwesties neemt in de publieke ruimte een omgekeerd evenredige plaats in aan deze die ingenomen wordt door wetenschappelijk onderzoek. Daardoor worden vragen die eigenlijk  perfect wetenschappelijk onderbouwd zijn, nog steeds  vooral beantwoord door middel van  vooroordelen, posities op basis van gezond verstand en irrationele argumenten. Eén van de redenen hiervoor is de zeer beperkte toegankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek voor niet-specialisten.

Uitgaande van het feit dat er heel wat onderzoek verricht wordt binnen het domein  van de criminologie, sociologie, psychologie, geschiedenis, het  recht,… heeft Justitie en veiligheid de ambitie om bij te dragen aan de voorstelling, publicatie en verspreiding van de geproduceerde kennis onder een breed publiek.

De gepubliceerde teksten moeten dan ook toegankelijk zijn voor niet-specialisten, maar dienen eveneens te getuigen van een onberispelijke wetenschappelijke nauwgezetheid. Het is daarom dat Justitie en veiligheid werkt met een peer reviewing van alle teksten die zij publiceert.

Indien u een onderzoek verricht heeft, mag u daarover een artikel aan de redactie voorleggen van maximaal 30.000 tekens, dat beantwoord aan onze oproep tot bijdragen  en onze auteursrichtlijnen. Aarzel dus niet om ons te contacteren en informeren over mogelijke publicaties.

Justitie en veiligheid is volledig gratis, met inbegrip van de vertaling van het artikel.