Publicaties per auteur

zoek op naam
MINCKE, Christophe
From mobility to its ideology: when mobility becomes an imperative  (01-09-2016) Hoofdstuk in boek
Quelle proximité dans la médiation pénale ? Ordre du discours, désordre des pratiques   (24-09-2011) Externe publicatie
Immobilisation, relocation and mobility monitoring: on the evolution of the Carceral  (29-03-2016) Bijdrage aan een congres
Médiation : contre-culture ou lieu-commun ? Idéologie mobilitaire et nouvelles normativités   (04-09-2013) Mondelinge presentatie
MINE, Benjamin
Process and Outcome Study of Prison-based Registration points  (31-10-2016) Onderzoeksrapport
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Artikel in tijdschrift
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
Les permissions de sortie et les congés pénitentiaires : éclairage sur un processus décisionnel méconnu   (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
Het gebrek aan een unieke identificator en een harmonisering tussen de nomenclaturen inzake de inbreuken: twee grote obstakels voor de productie van een geïntegreerde criminologische statistiek in Belgïe   (20-12-2012) Hoofdstuk in boek
Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
Des avis et des décisions : un contraste éclairant pour un processus décisionnel méconnu   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
Het tijdelijk verlaten van de gevangenis in België. Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof voor veroordeelden tot een vrijheidsstraf   (05-05-2014) Artikel in tijdschrift
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (10-09-2010) Artikel in tijdschrift
L’octroi des permissions de sortie et des congés pénitentiaires en Belgique  (18-05-2014) Mondelinge presentatie
Sorties et congés comme facteurs protecteurs contre la récidive   (01-02-2015) Artikel in tijdschrift
Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central  (01-06-2015) Artikel in tijdschrift
Analyse van werkprocessen van de Directie Detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la Direction Gestion de la détention   (28-02-2013) Onderzoeksrapport
De eerste nationale cijfers over recidive op basis van het Centraal Strafregister. Meten is weten   (01-06-2016) Artikel in tijdschrift
Invoering van ‘thuishechtenis onder elektronisch toezicht’ in het kader van de voorlopige hechtenis  (15-10-2012) Advies
Analyse rétrospective des bases de données disponibles (Chapitre 3)  (31-10-2016) Hoofdstuk in boek

Pagina's