Publicaties per auteur

zoek op naam
MINE, Benjamin
Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme  (27-12-2013) Artikel in tijdschrift
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Artikel in tijdschrift
Process and Outcome Study of Prison-based Registration points  (31-10-2016) Onderzoeksrapport
Les permissions de sortie et les congés pénitentiaires : éclairage sur un processus décisionnel méconnu   (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
Het gebrek aan een unieke identificator en een harmonisering tussen de nomenclaturen inzake de inbreuken: twee grote obstakels voor de productie van een geïntegreerde criminologische statistiek in Belgïe   (20-12-2012) Hoofdstuk in boek
Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
Des avis et des décisions : un contraste éclairant pour un processus décisionnel méconnu   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
Het tijdelijk verlaten van de gevangenis in België. Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof voor veroordeelden tot een vrijheidsstraf   (05-05-2014) Artikel in tijdschrift
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (10-09-2010) Artikel in tijdschrift
L’octroi des permissions de sortie et des congés pénitentiaires en Belgique  (18-05-2014) Mondelinge presentatie
Sorties et congés comme facteurs protecteurs contre la récidive   (01-02-2015) Artikel in tijdschrift
Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central  (01-06-2015) Artikel in tijdschrift
Analyse van werkprocessen van de Directie Detentiebeheer en lokale gevangenisdirecties in het kader van de advies- en besluitvorming inzake bijzondere strafuitvoeringsmodaliteiten / Analyse des processus de travail de la Direction Gestion de la détention   (28-02-2013) Onderzoeksrapport
Invoering van ‘thuishechtenis onder elektronisch toezicht’ in het kader van de voorlopige hechtenis  (15-10-2012) Advies
De eerste nationale cijfers over recidive op basis van het Centraal Strafregister. Meten is weten   (01-06-2016) Artikel in tijdschrift
De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering.Uitdagingen en perspectieven  (20-01-2012) Boek
Process and Outcome Study of Prison-based Registration points   (31-10-2016) Hoofdstuk in boek
Résultats d’une analyse croisée d’extractions partielles de deux bases de données du système d’administration de la justice pénale   (20-12-2012) Artikel in tijdschrift
Recidivism after release from prison in offenders with problems of alcohol- and/or drug use  (16-12-2016) Mondelinge presentatie

Pagina's