Publicaties per auteur

zoek op naam
MINCKE, Christophe
Mobility, a new paradigm for prison ?  (01-08-2012) Mondelinge presentatie
Quel espace pour la médiation ?  (25-01-2012) Mondelinge presentatie
Mobilitarian ideology in discourses on imprisonment   (12-04-2011) Bijdrage aan een congres
Prison et mobilité. Et Foucault ?  (07-01-2013) Mondelinge presentatie
MINE, Benjamin
Recherche relative aux conditions de faisabilité d’une articulation des bases de données statistiques sous la forme d’un « Datawarehouse »  (30-12-2011) Onderzoeksrapport
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?  (10-09-2011) Artikel in tijdschrift
Geen gunst maar subjectief recht. Jurisprudentiële ontwikkelingen inzake uitgaansvergunning en penitentiair verlof  (03-11-2014) Artikel in tijdschrift
Thumbs up or thumbs down? Administrative decision-making on temporary leave from prison in Belgium  (13-03-2014) Mondelinge presentatie
Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central  (25-05-2015) Onderzoeksrapport
Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive  (31-12-2009) Onderzoeksrapport
La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?  (02-10-2010) Artikel in tijdschrift
Belçika’da elektronik izleminin tutuklama çerçevesinde ceza infaz kurumlarının kalabalıklaşmasına bir çözüm olup olmayacağı konusunda düşünme  (27-12-2013) Artikel in tijdschrift
Process and Outcome Study of Prison-based Registration points  (31-10-2016) Onderzoeksrapport
Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Waarom de invoering ervan, vanuit het oogpunt van een vermindering van de gevangenispopulatie, misschien toch niet meteen de meest aangewezen strategie is  (01-03-2011) Artikel in tijdschrift
Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles  (10-06-2015) Artikel in tijdschrift
Les permissions de sortie et les congés pénitentiaires : éclairage sur un processus décisionnel méconnu   (30-12-2013) Artikel in tijdschrift
Sociale Criminaliteitspreventie. Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren  (31-01-2017) Onderzoeksrapport
Het gebrek aan een unieke identificator en een harmonisering tussen de nomenclaturen inzake de inbreuken: twee grote obstakels voor de productie van een geïntegreerde criminologische statistiek in Belgïe   (20-12-2012) Hoofdstuk in boek
Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek
Des avis et des décisions : un contraste éclairant pour un processus décisionnel méconnu   (01-01-2014) Hoofdstuk in boek

Pagina's