Strafberekening

À qui profitent les barèmes en usage dans l’administration de la justice pénale ?

Hoofdstuk in boek

in Sayn, I. (éd.), Le droit mis en barèmes ?, Dalloz, Coll. Thèmes et Commentaires, 99-113.

Sleutelwoorden: Beslissingsinstrumenten, Justitiehuizen, Management, Strafberekening, Straftoemeting, Uitvoering van straffen en maatregelen
Abonneren op Strafberekening