Internering

System error. Een pilootarrest over internering in Belgische gevangenissen

Artikel in tijdschrift

in FATIK, no 151 (2016): 3‑4.

Korte duiding van het arrest W.D. v. Belgium van 6 september 2016.
Dit pilootarrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geeft België twee...

Sleutelwoorden: België, Internering, Pilootarrest EHRM, Uitvoering van straffen en maatregelen

Le traitement de la « dangerosité » en Belgique : internement et mise à la disposition du gouvernement

Artikel in tijdschrift

Mary, Ph., Kaminski, D., Maes, E., Vanhamme, F.
Champ pénal, Nouvelle revue internationale de criminologie, 2011, Articles (« Varia »).

Sleutelwoorden: Gevangenis, Internering, Uitvoering van straffen en maatregelen

The treatment of “dangerousness” in Belgium: internment and placing at the government’s disposal

Artikel in tijdschrift

in Champ pénal/Penal Field, Rubrique ‘Congrès et séminaires’ – Séminaire du GERN “Longues peines et peines indéfinies. Punir la dangerosité” (2008-2009), on-line July 16th, 2012.

Sleutelwoorden: Gevangenis, Internering, Uitvoering van straffen en maatregelen
Abonneren op Internering