Databank

Proactieve Recherche, exponent van een vernieuwde aanpak? Onderzoek naar de proactieve recherche in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

Onderzoeksrapport

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Eindonderzoeksrapport n° 4, Brussels, september 1999, 386 p.

Sleutelwoorden: Databank, Databescherming, Gerechtelijk onderzoek, Politionele en justitiële informatie

Le coût des expertises ADN dans le domaine pénal

Onderzoeksrapport

2009 - 2014 (A paraître)

Sleutelwoorden: Databank, Deskundigenonderzoek, DNA, Kwantitatieve methode, Politionele en justitiële informatie, Statistieken

PIES – The Prüm Implementation, Evaluation, and Strengthening of Forensic DNA Data Exchange

Voorstelling van het onderzoeksproject

2012-2015

Sleutelwoorden: Biometrie, Databank, Deskundigenonderzoek, DNA, Gerechtelijk onderzoek

Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf

Boek

[reeks Panopticon Libri, nr. 6], Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2014, 178p.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Databank, Elektronisch toezicht, Gevangenisbevolking, Penitentiair verlof, Strafuitvoering, Strafuitvoeringsrechtbank, Uitgaansvergunning, Voorwaardelijke invrijheidstelling

De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken

Boek

VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (eds.), De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken. Academia Press, Gent,...

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Databank, Jeugdrechter, Statistieken

Recherche relative aux conditions de faisabilité d’une articulation des bases de données statistiques sous la forme d’un « Datawarehouse »

Onderzoeksrapport

MINE, B., VANNESTE, C. (dir.), Recherche relative aux conditions de faisabilité d’une articulation des bases de données statistiques sous la forme d’un « Datawarehouse », Institut National de...

Sleutelwoorden: Databank, Datawarehouse, Informatisering

Evaluatieonderzoek met betrekking tot het justitieel beleid inzake partnergeweld

La recherche demandée par le Collège des procureurs généraux vise à procéder à une évaluation scientifique des effets des politiques judiciaires mises en œuvre dans les...

Sleutelwoorden: Databank, Huishoudelijk en interfamiliaal geweld, Recidive

Coûts et pratiques autour des expertise ADN en matière pénale

Onderzoeksrapport

Renard, B. et Jeuniaux, P,

Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Note de synthèse, Bruxelles, 30 p.

Sleutelwoorden: Databank, Deskundigenonderzoek, DNA, Management

Les dépenses en matière d’expertises génétiques dans le système pénal belge, de 2000 à 2010

Onderzoeksrapport

in Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Rapport final de recherche n°29, Bruxelles, 185 p.

Sleutelwoorden: Databank, Deskundigenonderzoek, DNA, Management

Les banques nationales de données génétiques en Belgique. Un premier bilan de 10 ans d’activité

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, Chronique de Criminologie, novembre 2013, 11, 927-961.

Sleutelwoorden: Biometrie, Databank, Deskundigenonderzoek, DNA, Strafrechtelijk beleid

Het gebrek aan een unieke identificator en een harmonisering tussen de nomenclaturen inzake de inbreuken: twee grote obstakels voor de productie van een geïntegreerde criminologische statistiek in Belgïe

Hoofdstuk in boek

in VANNESTE, C., VESENTINI, F., LOUETTE, J., MINE, B. (dir.), De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering, Gent, Academia Press, 35-79.

Sleutelwoorden: Beslissingsinstrumenten, Databank, Databescherming, Datawarehouse, Informatisering, Management, Statistieken

Résultats d’une analyse croisée d’extractions partielles de deux bases de données du système d’administration de la justice pénale

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, n°9, 2012, pp. 855-871.

Sleutelwoorden: Beslissingsinstrumenten, Databank, Databescherming, Datawarehouse, Informatisering, Management, Statistieken

De voorlopige hechtenis en haar alternatieven. Onderzoekers en actoren in debat

Boek

mmv BURSSENS D., MINE B., TANGE C.
Gent, Academia Press, 2011, vi + 110p.

 

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Gevangenisbevolking, Strafrechtelijk beleid, Voorlopige hechtenis

Op het zicht navigeren in de sector van de jeugdbescherming

Hoofdstuk in boek

in VANNESTE, C., VESENTINI, F., LOUETTE, J., MINE, B. (dir.), De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering, Gent-, Academia Press, 80-88.

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Databank, Informatisering, Jeugdbescherming, Statistieken

Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating

Artikel in tijdschrift

in Politiejournaal, Het Belgische politievakblad en ledenblad van de federatie, 2012 (april), 21-27

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Wederopsluiting

Pagina's

Abonneren op Databank