Uitvoering van straffen en maatregelen

Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners

Mondelinge presentatie

Présenté à American Society of Criminology, 72nd annual meeting, New Orleans, 15-19 november 2016.

The results of a research about why some long-term prisoners max out from (a maximum...

Sleutelwoorden: Langgestraften, Strafeinde, Uitvoering van straffen en maatregelen

Maxing out in prison. A study of pre-release long-term prisoners

Mondelinge presentatie

Présenté à European Society of Criminology Conference, Münster, 21 septembre 2016.

Synthesis of results of a study that zooms in on why some long-term prisoners in a maximum security prison...

Sleutelwoorden: Langgestraften, Strafeinde, Uitvoering van straffen en maatregelen

Europe in prisons. An agenda for research

Mondelinge presentatie

Présenté à European Society of Criminology Conference, Münster, 21-25 september 2016.

In this presentation, an argument is presented to complement existing 'prisons in Europe' research (...

Sleutelwoorden: Europese dimensie, Onderzoeksagenda, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

It takes a border to escape

Bijdrage aan een congres

Carceral Geography Conference, University of Birmingham, 2016.

Although modern prison has evolved over time, it remains commonly defined by its walls and their role of confinement.
...

Sleutelwoorden: Geografie, Gevangenis, Mobiliteit, Uitvoering van straffen en maatregelen

Immobilisation, relocation and mobility monitoring: on the evolution of the Carceral

Bijdrage aan een congres

AAG annual meeting, San Francisco (USA), 2016.

Sleutelwoorden: Geografie, Gevangenis, Mobiliteit, mobiliteitsideologie, Uitvoering van straffen en maatregelen

A Vehicle of Punishment? Prison Diets in Belgium Circa 1900

Artikel in tijdschrift

in Food, Culture & Society, An International Journal of Multidisciplinary Research, 20(1), 77-100.
 
 

Sleutelwoorden: Gevangenis, Gevangenisregime, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Criminologie, 57 (2015), nr. 1, 31-58.

Sleutelwoorden: Databank, Elektronisch toezicht, Gevangenis, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen

Forum. Recidivecijfers tonen veel, maar lang niet alles

Artikel in tijdschrift

in De Juristenkrant, nr. 311 (10 juni 2015), 10.

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen

Les prisons craquent de toutes leurs jointures

Artikel in tijdschrift

in La Revue Nouvelle, 70 (2015), nr. 6 (dossier ‘La prison. Encore et toujours ?’), 25-31.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Elektronisch toezicht, Gevangenis, Straftoemeting, Uitvoering van straffen en maatregelen

Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken

Hoofdstuk in boek

in Recidivist als medeburger, van Vliet, J. (ed.), 2015, Amsterdam, Uitgeverij SWP, 93-108.

Sleutelwoorden: Databank, Elektronisch toezicht, Gevangenis, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen

Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie

Hoofdstuk in boek

in Malcontenten van de moderniteit, Het politiek misdrijf en de bescherming van de politieke structuren in België (1831-2015), Delbecke, B. & Debaenst, B. (ed.), Gent, Academia Press, 2015, 85...

Sleutelwoorden: Gevangenis, Gevangenisregime, Uitvoering van straffen en maatregelen

Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken

Hoofdstuk in boek

in Hoe punitief is België? [verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2], Aertsen, I., Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 43-83...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Hoe punitief is België?

Boek

in (verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 224 p.

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Over de productie van statistische tijdsreeksen met betrekking tot de bedrijvigheid binnen de strafrechtsbedeling

Hoofdstuk in boek

in Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen. Congresboek/Politique criminelle. Mise en œuvre de la politique: évolutions et défis. Livre de congrès, Raes, A., Thomaes, S.,...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen

Artikel in tijdschrift

in Sancties, Tijdschrift over straffen en maatregelen, 2010, afl. 2, 56-79.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Elektronisch toezicht, Straftoemeting, Uitvoering van straffen en maatregelen

Pagina's

Abonneren op Uitvoering van straffen en maatregelen