Politie

De voorlopige hechtenis: 'minst slechte' oplossing binnen het kader van het strafrechtsysteem? Analytische synthese van een rondetafelgesprek met actoren uit de strafrechtbedeling

Artikel in tijdschrift

in MAES, E. en JONCKHEERE, A. (ed) (m.m.v. BURSSENS, D., MINE, B., TANGE, C.), De voorlopige hechtenis en haar alternatieven. Onderzoekers en actoren in debat, Gent, Academia Press, 2011, 73-104...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gerechtelijk onderzoek, Politie, Strafrechtelijk beleid, Veiligheid, Voorlopige hechtenis

Hervorming van de wet op DNA-onderzoek in strafzaken

Artikel in tijdschrift

in Politiejournaal, n° 1, januari 2014, 9-14.

Sleutelwoorden: Deskundigenonderzoek, DNA, Gerechtelijk onderzoek, Politie

Paul Ponsaers: un observateur enragé

Artikel in tijdschrift

in E. Devroe, L. Pauwels, A. Verhage, M. Easton, M. Cools (red.), Tegendraadse Criminologie. Liber Amicorum Paul Ponsaers, 2012.

Sleutelwoorden: Politie, Veiligheid

Les activités des juges d’instruction entre principe et réalité. Une exploration des enjeux de l’institution

Artikel in tijdschrift

in RDPC, 7-8, 709-733.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gerechtelijk onderzoek, Politie, Strafrechtelijk beleid, Veiligheid, Voorlopige hechtenis

Pagina's

Abonneren op Politie