Statistieken

La durée des expertises judiciaires

Voorstelling van het onderzoeksproject

2002 - 2014

Sleutelwoorden: Deskundigenonderzoek, Kwantitatieve methode, Management, Statistieken

Les chiffres des prisons. Des logiques économiques à leur traduction pénale

Boek

VANNESTE C., Les chiffres des prisons. Des logiques économiques à leur traduction pénale, L’Harmattan, collection Déviance et Société, Paris, 200, 229 p.

Sleutelwoorden: Gevangenisbevolking, Politieke economie van de penaliteit, Statistieken

Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires

Dit onderzoek kwam er op vraag van de Minister van Justitie in lijn met het luik ‘Justitie’ van de federale beleidsnota van 17 oktober 2006.

Dit...

Sleutelwoorden: Gevangenisbevolking, Gevangenisregime, Statistieken

Crime and punishment around the world

Hoofdstuk in boek

VANNESTE C., Belgium, in G. NEWMAN (Series Ed.) & M. F. AEBI & V. JAQUIER (Volume Eds.), Crime and punishment around the world (encyclopaedia, vol. 4, Europe, 39-48). Santa Barbara, CA:...

Sleutelwoorden: Gevangenisbevolking, Gevangenisregime, Statistieken

De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken

Boek

VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (eds.), De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken. Academia Press, Gent,...

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Databank, Jeugdrechter, Statistieken

Analyse politico-économique des tendances longues de la pénalité

La recherche est menée en appui à la politique criminelle, au regard particulièrement de la question de l’inflation carcérale. Dans le cadre d’une approche “d’économie politique de la pénalité”, l...

Sleutelwoorden: Gevangenisbevolking, Politieke economie van de penaliteit, Statistieken, Strafrechtelijk beleid

Jeugddelinquentie in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

La recherche est commanditée et financée par l’Observatoire Bruxellois de la Prévention et de la Sécurité (OBPS). Elle porte sur une évaluation des données disponibles en matière de “délinquance...

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jongvolwassenen, Statistieken

Naar een beeld van de gegevens aangaande geregistreerde jeugddelinquentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onderzoeksrapport

Rapport de recherche/Onderzoekrapport, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/...

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jongvolwassenen, Politieke economie van de penaliteit, Statistieken

Een link tussen leven in armoede en maatregelen bijsondere jeugdbijstand?

Boek

De Bie M., Impens J., Willems S., De Visscher S., Delens-Ravier I., Rosseel Y.

Gent, Academia Press, 2011.

Sleutelwoorden: Armoede, Jeugdhulp, Statistieken

La “délinquance” des mineurs sous l’angle de l’activité des parquets de la jeunesse

Artikel in tijdschrift

in Journal du droit des jeunes, n° 319, novembre 2012, pp. 11-21.

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Jeugdbescherming, Jeugdhulp, Statistieken

Het gebrek aan een unieke identificator en een harmonisering tussen de nomenclaturen inzake de inbreuken: twee grote obstakels voor de productie van een geïntegreerde criminologische statistiek in Belgïe

Hoofdstuk in boek

in VANNESTE, C., VESENTINI, F., LOUETTE, J., MINE, B. (dir.), De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering, Gent, Academia Press, 35-79.

Sleutelwoorden: Beslissingsinstrumenten, Databank, Databescherming, Datawarehouse, Informatisering, Management, Statistieken

Résultats d’une analyse croisée d’extractions partielles de deux bases de données du système d’administration de la justice pénale

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, n°9, 2012, pp. 855-871.

Sleutelwoorden: Beslissingsinstrumenten, Databank, Databescherming, Datawarehouse, Informatisering, Management, Statistieken

Op het zicht navigeren in de sector van de jeugdbescherming

Hoofdstuk in boek

in VANNESTE, C., VESENTINI, F., LOUETTE, J., MINE, B. (dir.), De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering, Gent-, Academia Press, 80-88.

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Databank, Informatisering, Jeugdbescherming, Statistieken

De mythe van invrijheidstelling op VI-datum nogmaals doorprikt. Enkele facts en figures over de voorwaardelijke invrijheidstelling in België

Hoofdstuk in boek

in Criminografische ontwikkelingen II: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek [reeks Panopticon Libri, nr. 5], Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2012, 145-176.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Statistieken, Strafuitvoering, Strafuitvoeringsrechtbank, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorwaardelijke invrijheidstelling

De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering

Artikel in tijdschrift

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 30 (2012), nr. 135 (juli-augustus-september), 12-22.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Statistieken, Strafuitvoering, Strafuitvoeringsrechtbank, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorwaardelijke invrijheidstelling

Pagina's

Abonneren op Statistieken