Jeugdrechtmodellen

Jeunesse et justice. Modèles, pratiques et réformes de la justice des mineurs (1830-2014)

Hoofdstuk in boek

in HEIRBAUT D., DE COSTER M., et ROUSSEAUX X. (Eds), Deux siècles de justice. Encyclopédie historique de la justice belge, Die Keure/La Charte, 2015, 243-276.

Sleutelwoorden: Geschiedenis van justitie, Jeugdbescherming, Jeugdrechtmodellen, Justitie

Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten

Artikel in tijdschrift

in Welwijs 37, no 1 (2016): 20‑25.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechtmodellen

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2, no 16 (2016): 106‑23.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Du débat sur les modèles aux modèles dans la législation et la pratiqique des juges de la jeunesse

Artikel in tijdschrift

in Journal du Droit des Jeunes 353 (2016): 39‑49.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk

Mondelinge presentatie

Meeting WODC - LINC, WODC, Den Haag, 14/09/2016, 2016.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters

Mondelinge presentatie

Studiedag « Justitie 2020 », FOD Justitie/NICC, Brussel, 3/3/2016, 2016.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen, Justitie
Abonneren op Jeugdrechtmodellen