Alternatieve maatregelen

Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2008, afl. 3-4, 176-180.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Et la victime dans tout ça ?

Hoofdstuk in boek

in C. Beckers, D. Burssens, A. Jonckheere & A. Vauthier (Eds.), Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat (pp.117-123), Antwerpen: Maklu.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Justitiehuizen, SIPAR

Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?

Artikel in tijdschrift

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 32 (2014), nr. 141 (januari-februari-maart), 25-29.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Elektronisch toezicht, Gevangenis, Straftoemeting, Uitvoering van straffen en maatregelen

La médiation pénale et ses chances de réussite, du point de vue des assistants de justice

Hoofdstuk in boek

in C. Beckers, D. Burssens, A. Jonckheere & A. Vauthier (Eds.), Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat (pp.63-83), Antwerpen: Maklu.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Justitiehuizen, SIPAR

Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat

Boek

Antwerpen, Maklu, 2014, 160p.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Justitiehuizen, SIPAR

La surveillance électronique, alternative plausible à la détention préventive ?

Artikel in tijdschrift

in Journal des tribunaux, n° 6406, pp. 517-519.
 

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Elektronisch toezicht, Gevangenisbevolking, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorlopige hechtenis

Naar elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis?

Artikel in tijdschrift

in Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, pp. 6-14.
 

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Elektronisch toezicht, Gevangenisbevolking, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorlopige hechtenis

De la production à l’exploitation statistique : l’intervention scientifique dans tous ses états

Artikel in tijdschrift

in F. VESENTINI (dir.), Les chiffres du crime en débat. Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-2005), Académia-Bruylant, 2005, pp.193-217

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Gevangenis, Informatisering, Justitiehuizen, Uitvoering van straffen en maatregelen

Garantir l’usage exceptionnel de la détention préventive: du seuil de peine à une liste d’infractions comme critère de gravité ?

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, 2007, n°1, pp.50-63

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorlopige hechtenis

Oplossing(en)’ gezocht om de toepassing van de voorlopige hechtenis terug te dringen

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2007, nr. 2, 19-40

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorlopige hechtenis

Vers une statistique du secteur parajudiciaire ? Un nouvel outil pour l’évaluation et l’élaboration de la politique criminelle

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, 2008, n°6, pp.626-654

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Justitiehuizen, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2008, nr. 4, 95-98 (aanvulling in Panopticon, 2008, n° 8, p. 123)

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Justitiehuizen, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2008, nr. 4, 95-98 (aanvulling in Panopticon, 2008, n° 8, p. 123)

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Justitiehuizen, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2008, nr. 4, 95-98 (aanvulling in Panopticon, 2008, n° 8, p. 123)

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Justitiehuizen, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Opgesloten of vrij onder voorwaarden in het kader van het vooronderzoek in strafzaken? Analyse van het profiel van verdachten onder aanhoudingsmandaat en vrij onder voorwaarden (VOV) op basis van justitiële databanken (jaar 2008)

Hoofdstuk in boek

in Pauwels, L., De Keulenaer, S., Deltenre, S., Deschamps, L., Elffers, H., Forceville, J., Goethals, J., Kerkab, R., Maes, E., Pleysier, S., Ponsaers, P. et Van Dael, E. (éd.), Criminografische...

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, Justitiehuizen, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorlopige hechtenis, Vrijheid onder voorwaarden

Pagina's

Abonneren op Alternatieve maatregelen