Bemiddeling

La médiation pénale. Note de recherche dans le cadre de l'exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice

Onderzoeksrapport

BURSSENS, D., VANNESTE, C. (dir.), La médiation pénale. Note de recherche dans le cadre de l'exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice, Institut National de...

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Quel espace pour la médiation ?

Mondelinge presentatie

Forum belge pour la prévention et la sécurité urbaine.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht

Médiation : contre-culture ou lieu-commun ? Idéologie mobilitaire et nouvelles normativités

Mondelinge presentatie

ISA/RCSL International Congress, Sociology of Law and Political Action, Toulouse.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht

Médiation : contre-culture ou lieu-commun ? Idéologie mobilitaire et nouvelles normativités

Artikel in tijdschrift

Séminaire interne de la direction opérationnelle criminologie, INCC.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht

Bemiddeling in strafzaken. Onderzoeksnota in het kader van de wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, databank van de justitiehuizen

Onderzoeksrapport

BURSSENS, D., VANNESTE, C. (dir.), Bemiddeling in strafzaken. Onderzoeksnota in het kader van de wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, databank van de justitiehuizen, Nationaal Instituut voor...

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Penal mediation in Belgium

Bijdrage aan een congres

Insights on the basis of registered data, paper gepresenteerd op The 12th Annual Conference of the ESC, Bilbao (Spain), 18.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Bemiddeling in strafzaken. Een blik op de praktijk vanuit SIPAR, de databank van de justitiehuizen

Hoofdstuk in boek

in L. Pauwels, S. De Keulenaer, S. Deltenre, E. Devroe, H. Elffers, J. Forceville, R. Kerkab, E. Maes, D. Moons, S. Pleysier & P. Ponsaers (Eds.) Criminografische ontwikkelingen II. Van (...

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Bemiddeling in strafzaken. Een impressie op basis van geregistreerde data, met bijzondere aandacht voor de dader-slachtofferbemiddeling

Artikel in tijdschrift

Fatik, 30, (136), 10-20.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Pagina's

Abonneren op Bemiddeling