Bemiddeling

Accompagnement scientifique d’un projet pilote visant à renforcer la médiation SAC

Onderzoeksrapport

Le présent projet s’initie à la suite d’une précédente recherche effectuée en 2020 et documentant les pratiques de médiation locale au sein du pays. Cette étude a notamment mis...

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugd, Lachgas, Politie

La médiation locale en temps de COVID sur le territoire des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale

Onderzoeksrapport

 

In  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, DO Criminologie, Onderzoeksrapport n°49, Brussel, februari 2022, 66p.

 

 

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling

Wetenschappelijke ondersteuning van een pilootproject inzake GAS bemiddeling

“Het huidige project is een vervolg op een onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd waarbij lokale bemiddelingspraktijken in België werden in kaart gebracht en beschreven. De voorgaande studie wees...

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugd, Lachgas, Politie

Les sanctions administratives communales dans le cadre des mesures anti-COVID : administration de la justice pénale et respect des droits fondamentaux. Le rôle de la médiation locale en temps de COVID.

Le présent projet est issu d’une convention de sous-traitance entre l’Université Saint-Louis de Bruxelles et l’INCC. Le projet est financé par le FNRS en tant que projet PER (Projet Exceptionnel...

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Sanctionerende ambtenaren

Besluit. Terugkijken naar de toekomst

Hoofdstuk in boek

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.101-124), Leuven, LannooCampus, 2006.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Herstelgericht groepsoverleg op school. Een constructief antwoord op ernstige incidenten op school

Hoofdstuk in boek

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.71-99), Leuven, LannooCampus, 2006.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Concertation réparatrice de groupe en milieu scolaire

Artikel in tijdschrift

in Les Politiques Sociales, 2005, afl. 1 & 2, 70-77.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Hergo op school. Een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school

Artikel in tijdschrift

in Welwijs, 2005, afl. 2, 27-32.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Hergo op school. Omgaan met zware incidenten op school

Artikel in tijdschrift

in Agora, 2006, afl. 4, 40-47.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Herstelgericht groepsoverleg (hergo): een manier om constructief om te gaan met ernstig probleemgedrag op school

Artikel in tijdschrift

in Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, 2006, afl. 12, 51-65.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Restorative Group Conferencing at School: A Constructive Response to Serious Incidents

Artikel in tijdschrift

in Journal of School Violence, 2006, afl.  2, 5-17.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Een bumper voor botsingen in de buurt. Reflecties bij een buurtgericht preventieproject

Artikel in tijdschrift

in Welwijs, 2008, afl. 1, 21-25.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Preventie

Herstelgericht groepsoverleg in een pedagogische context

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Herstelrecht, 8, (2), 7-19.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2008, afl. 3-4, 176-180.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Et la victime dans tout ça ?

Hoofdstuk in boek

in C. Beckers, D. Burssens, A. Jonckheere & A. Vauthier (Eds.), Bemiddeling in strafzaken. Een wispelturig debat. Médiation pénale. La diversité en débat (pp.117-123), Antwerpen: Maklu.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Justitiehuizen, SIPAR

Pagina's

Abonneren op Bemiddeling