Recidive

« Stoppen of doorgaan ? » : het eerste nationale onderzoek naar recidive in België / « Désister ou persister ? » : la première étude nationale sur la récidive en Belgique

In dit onderzoek wordt op basis van een data-extractie van het Centraal Strafregister de recidive nagegaan. Recidive wordt hier gedefinieerd als een nieuwe veroordeling (of gerechtelijke uitspraak...

Sleutelwoorden: Recidive

Pagina's

Abonneren op Recidive