Recidive

Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken

Hoofdstuk in boek

in Recidivist als medeburger, van Vliet, J. (ed.), 2015, Amsterdam, Uitgeverij SWP, 93-108.

Sleutelwoorden: Databank, Elektronisch toezicht, Gevangenis, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen

Analyse rétrospective des bases de données disponibles (Chapitre 3)

Hoofdstuk in boek

 

In S. Vandevelde, F. Vander Laenen, W. Vanderplasschen, B. Mine, E. Maes, L. Deckers, L. De Clercq, E. Cole & Lloyd, Ch. (Ed.). Process and Outcome Study of Prison-based...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Drogues, Gevangenis, Recidive, Statistieken

Process and Outcome Study of Prison-based Registration points

Onderzoeksrapport

in Federal Research Program on Drugs. Gent/Brussel: UGent/NICC, 31 oktober 2016, 181 p. + bijl. (Eindrapport BELSPO-project PROSPER).

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Drugs, Gevangenis, Recidive, Statistieken

Het strafrechtelijk beleid op het vlak van partnergeweld: een evaluatie van de rechtspraktijk en de gevolgen ervan inzake recidive

Onderzoeksrapport

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/...

Sleutelwoorden: Databank, Huishoudelijk en interfamiliaal geweld, Recidive, Statistieken, Strafrechtelijk beleid

Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Volume 36, n°3, pp. 173-189.

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Recidive, Statistieken

Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, n°6, pp.620-650.

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Recidive, Statistieken

Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central

Onderzoeksrapport

Onderzoekrapport/Rapport de recherche, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Recidive, Statistieken

Boekbespreking. Wat werkt in Nederland en wat niet? Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Vol.35(5), 480-485.

Sleutelwoorden: Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen

Evaluatieonderzoek met betrekking tot het justitieel beleid inzake partnergeweld

La recherche demandée par le Collège des procureurs généraux vise à procéder à une évaluation scientifique des effets des politiques judiciaires mises en œuvre dans les...

Sleutelwoorden: Databank, Huishoudelijk en interfamiliaal geweld, Recidive

Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating

Artikel in tijdschrift

in Politiejournaal, Het Belgische politievakblad en ledenblad van de federatie, 2012 (april), 21-27

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Wederopsluiting

Après la prison, combien y retournent-ils ?

Artikel in tijdschrift

in Justice en ligne "L’Institut national de criminalistique et de criminologie publie les premiers chiffres sur la « récidive de détention »”

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen, Wederopsluiting

Retourner en prison après en être sorti. Quand on est jeune, y retourne-t-on plus, plus vite et/ou plus souvent ?

Artikel in tijdschrift

in Journal du Droit des Jeunes, 2012, nr. 318 (Octobre), 33-37.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen, Wederopsluiting

Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis

Onderzoeksrapport

Eindrapport (onderzoeksrapport, nr. 27), Brussel, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Operationele Directie Criminologie, 26 januari 2012, 151 p. + bijlagen.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Wederopsluiting

Meten, weten, … en verbeteren?

Artikel in tijdschrift

in De Juristenkrant, nr. 248 (25 april 2012), 12-13.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Wederopsluiting

Terug achter de tralies. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating

Artikel in tijdschrift

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 30 (2012), nr. 134 (april-mei-juni), 10-19.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Wederopsluiting

Pagina's

Abonneren op Recidive