Project fiches

Hieronder vindt u de informatiefiches van de verschillende lopende en voorbije projecten van de Operationele Directie Criminologie. Elke fiche bevat een beschrijving van het onderzoek, een weergave van de betrokken onderzoekers en verwijst door naar de gekoppelde publicaties.

Let wel dat bepaalde onderzoekslijnen over een specifieke website beschikken. Dit is het geval voor:

01-jan-2004

Wetenschappelijke bijdrage aan de productie van statistische gegevens met betrekking tot jeugddelinquentie en jeugdbescherming

In de eerste plaats wil het onderzoek een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de productie van statistische gegevens met betrekking tot jeugddelinquentie en jeugdbescherming. Deze investering in de ontwikkeling van betrouwbare cijfergegevens vormt een voorafgaande stap om vervolgens, in e...

FOR-Utility. Utilité et facteurs d’implication du conseil forensique

Pagina's