Project fiches

Hieronder vindt u de informatiefiches van de verschillende lopende en voorbije projecten van de Operationele Directie Criminologie. Elke fiche bevat een beschrijving van het onderzoek, een weergave van de betrokken onderzoekers en verwijst door naar de gekoppelde publicaties.

Let wel dat bepaalde onderzoekslijnen over een specifieke website beschikken. Dit is het geval voor:

10-jan-2017 t/m 20-dec-2020

Evaluation de l’impact des politiques belges de déradicalisation sur la cohésion sociale et les libertés - AFFECT

La recherche vise à évaluer l’effectivité ainsi que les effets intentionnels ou involontaires des politiques belges en matière de lutte contre le terrorisme et la radicalisation qui sont prises dans un contexte particulièrement sensible soulevant de facto des inquiétudes quant au respect des droi...

10-jan-2017 t/m 20-dec-2021

Violences entre partenaires : impact, processus, évolution et politiques publiques en Belgique

L’objectif du projet est d’étudier la question de la violence entre partenaires  par une double approche : tant sous l’angle de l’impact du phénomène et de la complexité des processus  en jeux que sous l’angle des politiques publiques développées en la matière. Il s’agira ainsi de dével...

01-mei-2016 t/m 31-jan-2018

Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit (SOCPREV)

Sociale criminaliteitspreventie is een cruciale component van nationale en lokale veiligheidsstrategieën. Ze vormt een belangrijke aanvulling op traditionele justitiële preventie maatregelen (Blumstein et al., 1978; Mackenzie, 2006), waarvan we weten dat ze slechts een beperkte impact hebben (Got...

01-jan-2016 t/m 31-dec-2017

Towards Pre-Trial Detention as Ultima Ratio

Het project heeft als doel, in zeven verschillende Europese landen (Oostenrijk, Duitsland, Roemenië, België, Litouwen, Ierland en Nederland), de praktijk in verband met de voorlopige hechtenis te analyseren, en, meer in het bijzonder, verschillende pistes te exploreren die moeten toelaten het geb...

15-dec-2015 t/m 15-mrt-2018

Seksuele delinquenten actief in en stoppen met criminaliteit: recidive, criminele carrières en desistance

In het SOC-onderzoek worden door een team van criminologen en klinisch psychologen kennisleemtes in verband met seksuele delinquenten aangepakt. Zes doelen staan voorop met de ambitie kennis te genereren over de recidive van seksuele delinquenten, hun criminele carrières en het stopzetten daarvan...

01-jun-2015 t/m 31-okt-2016

PROSPER – PRocess and Outcome Study of Prison-basEd Registration points

Het project is gericht op de evaluatie van de Centrale AanmeldingsPunten (CAPs) in de gevangenissen in Wallonië, Vlaanderen en Brussel. CAPs zijn erop gericht gedetineerde druggebruikers te ondersteunen bij het vinden van passende hulpverlening wanneer zij de gevangenis verlaten. Deze studie heef...

01-sep-2014

La place du rapport dans le travail de l’expert et de l’assistant de justice. Regards croisés.

Les experts appelés à témoigner en justice et les assistants de justice sont régulièrement amenés à transmettre des rapports aux autorités qui les mandatent. Ils rendent ainsi compte de leurs activités. Un regard ambivalent est parfois porté sur ce passage à l’écrit, en raison principalement des...

01-sep-2014

Le processus d’exécution des peines subsidiaires en cas d’inexécution, totale ou partielle, des peines de travail

Que se passe-t-il lorsqu’un condamné à une peine de travail n’exécute pas sa peine ou lorsqu’il ne l’exécute que partiellement ? Dans quelles situations les commissions de probation demandent-elles l’application des peines subsidiaires prévues lors de la condamnation ? Dans quelle mesur...

10-mei-2014

Evolution des signalements de mineurs pour faits qualifiés infraction : quelles pistes de compréhension ?

La recherche poursuit le projet d’appui scientifique à la production et à  l’exploitation des bases de données relatives à la protection de la jeunesse. Les récentes données des analystes statistiques  du Collège des procureurs généraux confirment une tendance à la baisse des signalemen...

01-mei-2014 t/m 31-dec-2017

Justitie en management: uitdagingen voor de overgang naar een moderne justitie (WP3)

Dit project wordt gefinancierd door het BRAIN.be programma van het federaal wetenschapsbeleid. Het draagt bij aan de kennisontwikkeling omtrent het toepassen van een managementslogica binnen een justitiële setting.

Drie work packages (WP) bestuderen drie centrale (interne en externe) eleme...

Pagina's