Project fiches

Hieronder vindt u de informatiefiches van de verschillende lopende en voorbije projecten van de Operationele Directie Criminologie. Elke fiche bevat een beschrijving van het onderzoek, een weergave van de betrokken onderzoekers en verwijst door naar de gekoppelde publicaties.

Let wel dat bepaalde onderzoekslijnen over een specifieke website beschikken. Dit is het geval voor:

01-dec-2021 t/m 30-nov-2022

Wetenschappelijke ondersteuning van een pilootproject inzake GAS bemiddeling

“Het huidige project is een vervolg op een onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd waarbij lokale bemiddelingspraktijken in België werden in kaart gebracht en beschreven. De voorgaande studie wees onder andere op het toenemend gebruik van bemiddeling en de daarmee gerelateerde stijging van de werklas...

15-okt-2021 t/m 15-mrt-2023

IPV-DACOVID

Het IPV-DaCOVID-project is een vervolg van het IPV-Pro&Pol (2017-2021) onderzoek over het fenomeen van en het beleid rond partnergeweld. In 2020 brak de Covid-pandemie uit en voerde het beleid verschillende maatregelen in teneinde de verschillende virusgolven het hoofd te bieden. De algemene...

03-okt-2021 t/m 28-feb-2022

Les sanctions administratives communales dans le cadre des mesures anti-COVID : administration de la justice pénale et respect des droits fondamentaux. Le rôle de la médiation locale en temps de COVID.

Le présent projet est issu d’une convention de sous-traitance entre l’Université Saint-Louis de Bruxelles et l’INCC. Le projet est financé par le FNRS en tant que projet PER (Projet Exceptionnel de Recherche). Suite à une précédente recherche effectuée en 2020 relative aux pratiques de médiation...

10-jan-2021

« Criminal Behaviour Against Biodiversity (CRIM-BIODIV) »

01-jan-2021 t/m 30-sep-2021

RECOvery in PRISon-bis (RECOPRIS-bis). Evaluatie van het pilootproject in drie Belgische gevangenissen

Projet financé par le SPF Santé publique

 

30-sep-2020

« Comprendre pour mieux agir » : recherche-action visant à améliorer la compréhension et la réponse à des formes de délinquance juvénile en réseau

Ce dispositif de recherche-action déployé en collaboration par la zone de police Schaerbeek-Evere-St Josse et l’INCC doit permettre de mobiliser autrement des ressources souvent négligées (savoirs policiers de terrain), combiner des approches quantitatives et qualitatives ; et...

10-apr-2020

Strafberekening en uitvoering van straffen

 

Wanneer neemt de door de rechter uitgesproken, al dan niet vrijheidsberovende, straf begin van uitvoering? Wanneer beschouwt men een straf als volledig uitgevoerd? Worden alle uitgesproken straffen uitgevoerd? Wat indien er meerdere straffen werden uitgesproken en uitgevoerd moeten...

01-mrt-2020 t/m 31-dec-2020

Bemiddelingspraktijken in het kader van gemeentelijke administratieve sancties

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd op verzoek van de Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang van de POD Maatschappelijke Integratie. Het heeft tot doel de lokale praktijken omtrent de bemiddelingsprocedure in het kader van gemeentelijke administratieve sancties, m.a.w. inbreu...

01-jan-2020

Het ontvangen van kruitsporenonderzoek door de gerechtelijke actoren

 

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie voert op verzoek van de gerechtelijke overheden wetenschappelijke expertise uit, waaronder kruitsporenonderzoek. Deze rapporten die aan de magistraten (voornamelijk aan onderzoeksrechters) worden gericht, bevatten een overz...

01-dec-2019 t/m 30-sep-2021

Recherche exploratoire portant sur les représentations des policiers et pratiques policières en matière de reportabilité des faits relevant du « harcèlement de rue »

Afin d’appuyer l’exercice de ses missions, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH-IGVM) souhaitait disposer d’une vue plus claire des raisons motivant le peu de dossiers mobilisant au niveau du parquet les dispositions légales en matière de harcèlement, en particulier sur la voi...

Pagina's