Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's

Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?

in European Journal of Probation, Vol. 4 (2012), No. 2 (May), 3-22.

Evaluatie van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Rapport final/Eindrapport(bilingue), Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction Opérationnelle de Criminologie, Brussel/Bruxelles, février/februari 2012, 220 p + annexes.

25-apr-2012
Artikel in tijdschrift

Meten, weten, … en verbeteren?

in De Juristenkrant, nr. 248 (25 april 2012), 12-13.

20-apr-2012
Artikel in tijdschrift

Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating

in Politiejournaal, Het Belgische politievakblad en ledenblad van de federatie, 2012 (april), 21-27

10-apr-2012
Artikel in tijdschrift

Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Enkele beschouwingen over een aantal juridisch-technische en praktisch-organisatorische aspecten

Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 33 (2012), nr. 2 (maart-april), 110-124.

09-mrt-2012
Onderzoeksrapport

Coûts et pratiques autour des expertise ADN en matière pénale

Renard, B. et Jeuniaux, P,

Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Note de synthèse, Bruxelles, 30 p.

28-feb-2012
Onderzoeksrapport

La (mise en) liberté sous conditions : usages et durée d’une mesure alternative à la détention préventive (2005-2009)

Note de recherche dans le cadre de l’exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie, Bruxelles, février 2012, 12p.

09-feb-2012
Mondelinge presentatie

Moving fixed people ? Prison and mobility.

The mobile and the immobile, University of Technology Dortmund, School of Spatial Planning, 9-10 février 2012.

30-jan-2012
Onderzoeksrapport

Les dépenses en matière d’expertises génétiques dans le système pénal belge, de 2000 à 2010

in Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Rapport final de recherche n°29, Bruxelles, 185 p.

26-jan-2012
Onderzoeksrapport

Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis

Eindrapport (onderzoeksrapport, nr. 27), Brussel, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Operationele Directie Criminologie, 26 januari 2012, 151 p. + bijlagen.

Pagina's