Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's

The treatment of “dangerousness” in Belgium: internment and placing at the government’s disposal

in Champ pénal/Penal Field, Rubrique ‘Congrès et séminaires’ – Séminaire du GERN “Longues peines et peines indéfinies. Punir la dangerosité” (2008-2009), on-line July 16th, 2012.

30-jun-2012
Artikel in tijdschrift

La réforme de la loi sur la protection de la jeunesse de 2006 : consécration d’une approche restauratrice ? Analyse des travaux parlementaires et du discours d’acteurs de terrain

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, juin 2012, pp. 642-666.

20-jun-2012
Artikel in tijdschrift

Après la prison, combien y retournent-ils ?

in Justice en ligne "L’Institut national de criminalistique et de criminologie publie les premiers chiffres sur la « récidive de détention »”

20-mei-2012
Artikel in tijdschrift

Terug achter de tralies. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 30 (2012), nr. 134 (april-mei-juni), 10-19.

08-mei-2012
Mondelinge presentatie

Prison et mobilités. Ce que la mobilité fait aux (discours sur les) prisons

Séminaire de la direction opérationnelle criminologie, INCC, Bruxelles.

Thinking about electronic monitoring in the context of pre-trial detention in Belgium: a solution to prison overcrowding?

in European Journal of Probation, Vol. 4 (2012), No. 2 (May), 3-22.

Evaluatie van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Rapport final/Eindrapport(bilingue), Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction Opérationnelle de Criminologie, Brussel/Bruxelles, février/februari 2012, 220 p + annexes.

25-apr-2012
Artikel in tijdschrift

Meten, weten, … en verbeteren?

in De Juristenkrant, nr. 248 (25 april 2012), 12-13.

20-apr-2012
Artikel in tijdschrift

Terug naar de gevangenis. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating

in Politiejournaal, Het Belgische politievakblad en ledenblad van de federatie, 2012 (april), 21-27

10-apr-2012
Artikel in tijdschrift

Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis. Enkele beschouwingen over een aantal juridisch-technische en praktisch-organisatorische aspecten

Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 33 (2012), nr. 2 (maart-april), 110-124.

Pagina's