Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

From Prison Sentence to Deprivation of Liberty. A Brief History of Two Centuries of Legal Regulation of the Belgian Prison Regime (1795-2006)

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 20 (2012), nr. 1, 81-97.

01-jan-2012
Hoofdstuk in boek

Bemiddeling in strafzaken. Een blik op de praktijk vanuit SIPAR, de databank van de justitiehuizen

in L. Pauwels, S. De Keulenaer, S. Deltenre, E. Devroe, H. Elffers, J. Forceville, R. Kerkab, E. Maes, D. Moons, S. Pleysier & P. Ponsaers (Eds.) Criminografische ontwikkelingen II. Van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek (pp. 113-143), Antwerpen: Maklu.

01-jan-2012
Hoofdstuk in boek

Op het zicht navigeren in de sector van de jeugdbescherming

in VANNESTE, C., VESENTINI, F., LOUETTE, J., MINE, B. (dir.), De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering, Gent-, Academia Press, 80-88.

01-jan-2012
Hoofdstuk in boek

Een eigenzinnig maar consequent pleidooi voor interactionisme

in M. De Bie, R. Roose & M. Vandenbroeck (Eds.) Maatschappelijk engagement: een besef van kwetsbaarheid (pp. 263-275), Gent: Academia Press.

01-jan-2012
Bijdrage aan een congres

Penal mediation in Belgium

Insights on the basis of registered data, paper gepresenteerd op The 12th Annual Conference of the ESC, Bilbao (Spain), 18.

01-jan-2012
Hoofdstuk in boek

Emanciperende criminologie

In: De Bie M., Roose R., Vandenbroeck M. (eds.), Liber Amicorum Nicole Vettenburg, Gent, 2012.

Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint

in L. Walgrave (Ed.) Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak (pp. 133-148), Mechelen: Kluwer.

01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Informatica en (para)justitieel werk. De invloed van SIPAR op het (para)justitieel werk in justitiehuizen. En vice versa

Fatik, 2012, pp. 5-9

01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Justitieassistenten worstelen met SIPAR. Een kijk op het management van de justitiehuizen

Panopticon, 2012, 33(1), pp.179-182

01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Vrijheid onder voorwaarden als alternatief voor de voorlopige hechtenis: gebruik en duur van de maatregel

Panopticon, 2012, 33(1), pp.85-90

Pagina's