Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
01-jan-2012
Bijdrage aan een congres

Penal mediation in Belgium

Insights on the basis of registered data, paper gepresenteerd op The 12th Annual Conference of the ESC, Bilbao (Spain), 18.

01-jan-2012
Hoofdstuk in boek

Emanciperende criminologie

In: De Bie M., Roose R., Vandenbroeck M. (eds.), Liber Amicorum Nicole Vettenburg, Gent, 2012.

Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint

in L. Walgrave (Ed.) Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak (pp. 133-148), Mechelen: Kluwer.

01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Informatica en (para)justitieel werk. De invloed van SIPAR op het (para)justitieel werk in justitiehuizen. En vice versa

Fatik, 2012, pp. 5-9

01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Justitieassistenten worstelen met SIPAR. Een kijk op het management van de justitiehuizen

Panopticon, 2012, 33(1), pp.179-182

01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Vrijheid onder voorwaarden als alternatief voor de voorlopige hechtenis: gebruik en duur van de maatregel

Panopticon, 2012, 33(1), pp.85-90

30-dec-2011
Hoofdstuk in boek

De invloed van management en informatisering op het werk van de justitieassistenten. Welke kwaliteit van de interventie en respect voor de organisatie?

 in 10 Jaar Justitiehuizen. Balans & perspectieven, Brussel, FOD Justitie, 2011, pp.139-145

Onderzoek inzake de classificatie van en de vraag naar regimes binnen de strafinrichtingen/Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires

DEVRESSE (dir.), M.-S., ROBERT, L., VANNESTE, C. (dir.), coll. HELLEMANS, A., Onderzoek inzake de classificatie van en de vraag naar regimes binnen de strafinrichtingen/Recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction Opérationnelle de Criminologie, Brussel/Bruxelles, 2011, 276 p.

30-dec-2011
Hoofdstuk in boek

Preuve scientifique en Europe – admissibilité, appréciation et égalité des armes - Intérêt et limite des travaux récents menés au sein du Conseil de l’Europe

in La preuve en droit pénal / Bewijs in strafzaken, Les Dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, La Charte, Bruxelles, 2011, 22 pp.

30-dec-2011
Artikel in tijdschrift

La place de la victime dans le système belge de travail sous mandat

Lemonne, A., « La place de la victime dans le système belge de travail sous mandat », in Actes du colloque du 2 et 3 décembre 2009, ‘Dix ans de maisons de justice’, Service public fédéral Justice, pp.95-103, 2011.

 

Pagina's