Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
30-jun-2010
Artikel in tijdschrift

L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg

in Revue de droit pénal et de criminologie, 06/2010, pp. 726-753.

 

10-mei-2010
Artikel in tijdschrift

Le Service Social International : quand des frontières séparent des familles

in Journal du droit des jeunes, mai 2010, n°295, pp.13-15

30-apr-2010
Artikel in tijdschrift

Pauvreté et aide à la jeunesse: un lien ?

in Journal du droit des jeunes,  n° 294, avril 2010, pp. 24-29.

 

30-mrt-2010
Artikel in tijdschrift

Focus sur une recherche évaluative du placement au centre d’Everberg

in Journal du droit des jeunes,  n° 292, mars 2010, pp. 8-12.

 

 

30-mrt-2010
Artikel in tijdschrift

Een evaluatie van het gebruik van het gesloten centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten

in Fatik, n° 125, januari-februari-maart 2010, pp. 5-12.

 

Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek

in [reeks Panopticon Libri, nr. 3), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 162 p.

 

01-feb-2010
Artikel in tijdschrift

Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de Lage Landen

in Sancties, Tijdschrift over straffen en maatregelen, 2010, afl. 2, 56-79.

Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive

DE MAN, C., MAES, E. (dir.), MINE, B., VAN BRAKEL, R., Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis – Possibilités d’application de la surveillance électronique dans le cadre de la détention préventive, Eindrapport - Rapport final, Brussel/Bruxelles, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction Opérationnelle de Criminologie, december/décembre 2009, 304 p. + bijlagen/annexes.

Une recherche évaluative d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg/Evaluatieonderzoek van een gesloten instelling voor jongeren, centrum « De Grubbe » te Everberg

HEYLEN B., RAVIER I., SCHOFFELEN J., VANNESTE C. (dir.), Une recherche évaluative d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg/Evaluatieonderzoek van een gesloten instelling voor jongeren, centrum « De Grubbe » te Everberg, Rapport final/Eindrapport, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Département de Criminologie/Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Bruxelles/Brussel, 2009, 193 p.

02-dec-2009
Mondelinge presentatie

Mobilité et justice pénale. Nouvelle idéologie, nouvelles pratiques ? », Dix ans de maisons de Justice, bilan et perspectives

Actes du colloque des 2 et 3 décembre 2009, 2011, Bruxelles, SPF Justice, 281-298.

Pagina's