Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
20-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Boekbespreking: Recidive en nazorg. Onderzoek onder oud-bewoners van Exodus

ROBERT, L. (2012). Boekbespreking: Recidive en nazorg. Onderzoek onder oud-bewoners van Exodus. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 33 (2), 191-195.

20-jan-2012
Boek

Naar een “geintegreerde” criminologische statistiek : zo een lange weg …

VANNESTE C., « Naar een “geintegreerde” criminologische statistiek : zo een lange weg … », in VANNESTE C., VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B.(eds), De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering.Uitdagingen en perspectieven, Gent: Academia Press, 2012, 5-34.

20-jan-2012
Hoofdstuk in boek

Vers une statistique criminelle “intégrée” : un si long chemin …

VANNESTE C., Vers une statistique criminelle “intégrée” : un si long chemin …, in VANNESTE C., VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B. (eds), Les statistiques pénales belges à l’heure de l’informatisation. Enjeux et perspectives, Academia press, 2012, 5-32.

De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering.Uitdagingen en perspectieven

Vanneste C., Vesentini F., Louette J., Mine B.(eds), De Belgische strafrechtelijke statistieken ten tijde van de informatisering.Uitdagingen en perspectieven, Gent: Academia Press, 2012, 148 p.

01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Informatica en (para)justitieel werk. De invloed van SIPAR op het (para)justitieel werk in justitiehuizen. En vice versa

Fatik, 2012, pp. 5-9

01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Justitieassistenten worstelen met SIPAR. Een kijk op het management van de justitiehuizen

Panopticon, 2012, 33(1), pp.179-182

01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Vrijheid onder voorwaarden als alternatief voor de voorlopige hechtenis: gebruik en duur van de maatregel

Panopticon, 2012, 33(1), pp.85-90

01-jan-2012
Hoofdstuk in boek

La flexibilité dans l’exécution des mesures pénales. Regards croisés sur les assistants de justice et les avocats

in D. Kaminski (dir.), La flexibilité des sanctions. XXIèmes journées juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 109-122

01-jan-2012
Hoofdstuk in boek

Inleiding Federale Overheidsdienst Justitie

Inleiding in Handboek Forensisch Welzijnswerk. Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk - ROOSE, R., VANER LAENEN, F., AERTSEN, I., VAN GARSSE, L., (ed.), Gent, Academia Press, 2012, 121-124.

01-jan-2012
Artikel in tijdschrift

Conditional release in Belgium: how reforms have impacted recall. European Journal of Probation

European Journal of Probation, 4 (1), 19-33.

Pagina's