Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
01-sep-2007
Artikel in tijdschrift

Hoe evident is evidencebased beleid?

in Alert, jrg. 33, (3), 51-63

01-sep-2007
Hoofdstuk in boek

Van voor naar achter, van links naar rechts. Jongeren en mobiliteit

in VETTENBURG, N., ELCHARDUS, M. & WALGRAVE, L. (Eds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (pp.131-145), Leuven, LannooCampus, 2007.

30-jul-2007
Onderzoeksrapport

Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming

Analyse van de instroom op de jeugdparketten voor het jaar 2005. Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's nr 20a, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Brussel, juli 2007, 116 p. + bijlagen.

Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken

LEMONNE A., VAN CAMP T., VANFRAECHEM I., VANNESTE C. (dir.), Onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken, Eindrapport, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Hoofdafdeling Criminologie, Brussel, juli 2007, 356 p. + bijlagen.

Wenselijke preventie stap voor stap

in Antwerpen, Garant, 2007, 137p.

Van preventie gesproken

 in Goris Peter, Burssens Dieter, Melis Bie, Vettenburg Nicole (Eds.) 'Wenselijke preventie stap voor stap', Antwerpen, Garant, 2007, 11-34.

Wenselijke algemene preventie

in Goris Peter, Burssens Dieter, Melis Bie, Vettenburg Nicole (Eds.) 'Wenselijke preventie stap voor stap', Antwerpen, Garant, 2007, 35-59.

Projectmatig werken aan wenselijke preventie

in Goris Peter, Burssens Dieter, Melis Bie, Vettenburg Nicole (Eds.) 'Wenselijke preventie stap voor stap', Antwerpen, Garant, 2007, 61-80.

Andere ondersteunende kaders voor preventie

in Goris Peter, Burssens Dieter, Melis Bie, Vettenburg Nicole (Eds.) 'Wenselijke preventie stap voor stap', Antwerpen, Garant, 2007, 81-99

10-feb-2007
Hoofdstuk in boek

Youth, Crime and Human Rights

in S. Parmentier & E. Weitekamp (Eds.), Crime and Human Rights. Sociology of Crime, Law and Deviance, Volume 9 (pp. 73-91), Oxford: Elsevier

Pagina's