Jeugdrechter

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2, no 16 (2016): 106‑23.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Du débat sur les modèles aux modèles dans la législation et la pratiqique des juges de la jeunesse

Artikel in tijdschrift

in Journal du Droit des Jeunes 353 (2016): 39‑49.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk

Mondelinge presentatie

Meeting WODC - LINC, WODC, Den Haag, 14/09/2016, 2016.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters

Mondelinge presentatie

Studiedag « Justitie 2020 », FOD Justitie/NICC, Brussel, 3/3/2016, 2016.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen, Justitie

De aandacht voor het slachtoffer in het jeugdrecht

Mondelinge presentatie

Trefdag Moderator « Met het oog op het slachtoffer », Leuven, 24/11/2016.

Sleutelwoorden: Jeugdrechter, Slachtoffers

Tu me saisis, je me dessaisis et vogue ta galère

Artikel in tijdschrift

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, la Charte, juin 2016, pp. 653-674

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrechter, Jongvolwassenen, Uithandengeving, Voorlopige hechtenis

De uithandengeving en zijn gevolgen in het arrondissement van Brussel

Onderzoeksrapport

Begeleidingscomité op 23.06.2015, NICC, VUB

 

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrechter, Jongvolwassenen, Uithandengeving, Voorlopige hechtenis

De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken

Boek

VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (eds.), De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken. Academia Press, Gent,...

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Databank, Jeugdrechter, Statistieken

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk. Het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters

Mondelinge presentatie

Doctoraatsseminarie KU Leuven

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De Grubbe » à Everberg

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, 06/2010, pp. 726-753.

 

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Een evaluatie van het gebruik van het gesloten centrum voor jongeren te Everberg door jeugdmagistraten

Artikel in tijdschrift

in Fatik, n° 125, januari-februari-maart 2010, pp. 5-12.

 

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Focus sur une recherche évaluative du placement au centre d’Everberg

Artikel in tijdschrift

in Journal du droit des jeunes,  n° 292, mars 2010, pp. 8-12.

 

 

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Recherche évaluative sur l’usage de la mesure de placement à Everberg

Hoofdstuk in boek

 in Gazan F, De Craim C., Traets E. (eds), Jeugddelinquentie : op zoek naar passende antwoorden – Délinquance juvénile : à la recherche de réponses adaptées, Actes de congrès,...

Sleutelwoorden: Beslissingsinstrumenten, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Les décisions des juges de la jeunesse en matière de faits qualifiés infraction

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, septembre-octobre 2013, pp. 819-841.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Visies (modellen) over de aanpak van jeugddelinquentie: van theorie naar een uitgewerkt voorstel

Mondelinge presentatie

Doctoraatsseminarie. KU Leuven, 2/07/2013.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Pagina's

Abonneren op Jeugdrechter