Jeugddelinquentie

Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht

Onderzoeksrapport

Het project vloeide voort uit een vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, een reflectie wilde houden over de manier waarop...

Sleutelwoorden: Brussel, Jeugddelinquentie, Jeugdrecht

Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht

Het project vloeide voort uit een vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, een reflectie wilde houden over de manier waarop...

Sleutelwoorden: Brussel, Jeugddelinquentie, Jeugdrecht

Vers une image chiffrée de la délinquance enregistrée des jeunes en Région de Bruxelles-Capitale

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, no 2 (février 2016): 119‑33.

Sleutelwoorden: Crime drop, Jeugddelinquentie

Zijn jongeren luier geworden ... of is er meer aan de hand ?

Artikel in tijdschrift

in Agora 32, no 2 (2016): 4‑12.

Sleutelwoorden: Crime drop, Jeugddelinquentie

Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten

Artikel in tijdschrift

in Welwijs 37, no 1 (2016): 20‑25.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechtmodellen

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2, no 16 (2016): 106‑23.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Du débat sur les modèles aux modèles dans la législation et la pratiqique des juges de la jeunesse

Artikel in tijdschrift

in Journal du Droit des Jeunes 353 (2016): 39‑49.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk

Mondelinge presentatie

Meeting WODC - LINC, WODC, Den Haag, 14/09/2016, 2016.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters

Mondelinge presentatie

Studiedag « Justitie 2020 », FOD Justitie/NICC, Brussel, 3/3/2016, 2016.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen, Justitie

Tu me saisis, je me dessaisis et vogue ta galère

Artikel in tijdschrift

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, la Charte, juin 2016, pp. 653-674

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrechter, Jongvolwassenen, Uithandengeving, Voorlopige hechtenis

De uithandengeving en zijn gevolgen in het arrondissement van Brussel

Onderzoeksrapport

Begeleidingscomité op 23.06.2015, NICC, VUB

 

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrechter, Jongvolwassenen, Uithandengeving, Voorlopige hechtenis

Evolution des signalements de mineurs pour faits qualifiés infraction : quelles pistes de compréhension ?

La recherche poursuit le projet d’appui scientifique à la production et à  l’exploitation des bases de données relatives à la protection de la jeunesse. Les récentes données des analystes...

Sleutelwoorden: Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Statistieken

L’évolution des signalements de mineurs pour faits qualifiés infraction : quelles pistes de compréhension ? Partie 1 objectivation des tendances

Onderzoeksrapport

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/...

Sleutelwoorden: Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie, Statistieken

Preventie en jeugd. Voorstelling van een onderzoek

Hoofdstuk in boek

in VAN DAELE, D., & VAN WELZENIS, I. (Eds.), Actuele thema's uit het strafrecht en de criminologie (pp.103-121), Leuven, Universitaire Pers, 2004.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Preventie

Besluit. Terugkijken naar de toekomst

Hoofdstuk in boek

in WALGRAVE, L., & VETTENBURG,  N. (Eds.), Herstelgericht groepsoverleg. Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen (pp.101-124), Leuven, LannooCampus, 2006.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

Pagina's

Abonneren op Jeugddelinquentie