Veiligheid

L’évaluation des projets de prévention de la délinquance liée aux drogues

Mondelinge presentatie

XVIème Colloque de l’Association internationale des criminologues de langue française, Lausanne, 3-5 Juin 2018

Sleutelwoorden: (Overheids) beleid, Drugs, Focus group, Interview, Preventie, Veiligheid

Sociale Criminaliteitspreventie. Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren

Onderzoeksrapport

Sociale criminaliteitspreventie is een cruciale component van nationale en lokale veiligheidsstrategieën. Ze vormt een belangrijke aanvulling op traditionele justitiële preventie maatregelen (...

Sleutelwoorden: (Overheids) beleid, Drugs, Focus group, Interview, Preventie, Veiligheid

Sécurité et sentiment d’insécurité à Bruxelles

Mondelinge presentatie

Présenté à Brussels Studies 10 ans/jaar, Maison des Cultures de Molenbeek, 14 octobre 2016.

Sleutelwoorden: Brussel, Onveiligheid, Veiligheid

Losse preventieflodders in de kinderopvang

Artikel in tijdschrift

in Alert, 35, (1), 32-34.

Sleutelwoorden: Preventie, Veiligheid

Preventie van geweld op school

Artikel in tijdschrift

in Welwijs, 20, (4), 3-6.

Sleutelwoorden: Geweld, Jeugddelinquentie, Preventie, Veiligheid

Preventie van geweld. Harde werkers gevraagd, geen harde roepers

Artikel in tijdschrift

in Alert, 35, (1), 44-45.

Sleutelwoorden: Geweld, Preventie, Veiligheid

Evaluation issues in crime prevention

Bijdrage aan een congres

The search for balanced, proportional prevention, paper gepresenteerd op The 14 th Annual Conference of the ESC, Prague (Czech Republic), 15.

Sleutelwoorden: Preventie, Veiligheid

Evidencebased werken. Praktische tips voor de preventiepraktijk

Hoofdstuk in boek

in D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (Eds.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp. 43-53), Antwerpen: Garant.

Sleutelwoorden: Preventie, Veiligheid

Preventie in balans. Handvatten voor proportionele preventie

Hoofdstuk in boek

in D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (Eds.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp. 67-82), Antwerpen: Garant.

Sleutelwoorden: Ethiek, Preventie, Veiligheid

Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk

Boek

Antwerpen, Garant, 164p.

Sleutelwoorden: Ethiek, Preventie, Veiligheid

La détention préventive : pis-aller du système pénal ? Synthèse analytique d'une table ronde réunissant des acteurs du système pénal

Artikel in tijdschrift

in JONCKHEERE, A. en MAES, E. (ed) (coll. BURSSENS, D., MINE, B., TANGE, C.), La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et acteurs en débat, Gand, Academia Press, 73-101.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gerechtelijk onderzoek, Politie, Strafrechtelijk beleid, Veiligheid, Voorlopige hechtenis

De voorlopige hechtenis: 'minst slechte' oplossing binnen het kader van het strafrechtsysteem? Analytische synthese van een rondetafelgesprek met actoren uit de strafrechtbedeling

Artikel in tijdschrift

in MAES, E. en JONCKHEERE, A. (ed) (m.m.v. BURSSENS, D., MINE, B., TANGE, C.), De voorlopige hechtenis en haar alternatieven. Onderzoekers en actoren in debat, Gent, Academia Press, 2011, 73-104...

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gerechtelijk onderzoek, Politie, Strafrechtelijk beleid, Veiligheid, Voorlopige hechtenis

Troubles de voisinage. Comment les voisins gèrent-ils leurs conflits hors du système (pénal)?

Artikel in tijdschrift

in F. VANHAMME (sld), Justice! Entre pénalité et solidarité vindicatoire, Edition online Erudit, Coll. Livres

Sleutelwoorden: Sociale reactie, Veiligheid

Paul Ponsaers: un observateur enragé

Artikel in tijdschrift

in E. Devroe, L. Pauwels, A. Verhage, M. Easton, M. Cools (red.), Tegendraadse Criminologie. Liber Amicorum Paul Ponsaers, 2012.

Sleutelwoorden: Politie, Veiligheid

Les activités des juges d’instruction entre principe et réalité. Une exploration des enjeux de l’institution

Artikel in tijdschrift

in RDPC, 7-8, 709-733.

Sleutelwoorden: Besluitvorming, Gerechtelijk onderzoek, Politie, Strafrechtelijk beleid, Veiligheid, Voorlopige hechtenis

Pagina's

Abonneren op Veiligheid