Jeugdrecht

Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht

Onderzoeksrapport

Het project vloeide voort uit een vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, een reflectie wilde houden over de manier waarop...

Sleutelwoorden: Brussel, Jeugddelinquentie, Jeugdrecht

Hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht

Het project vloeide voort uit een vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) die, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, een reflectie wilde houden over de manier waarop...

Sleutelwoorden: Brussel, Jeugddelinquentie, Jeugdrecht

Naar een Vlaams beleid voor jeugdige delinquenten

Artikel in tijdschrift

in Welwijs 37, no 1 (2016): 20‑25.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechtmodellen

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten 2, no 16 (2016): 106‑23.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Du débat sur les modèles aux modèles dans la législation et la pratiqique des juges de la jeunesse

Artikel in tijdschrift

in Journal du Droit des Jeunes 353 (2016): 39‑49.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Jeugdrechtmodellen in theorie en praktijk

Mondelinge presentatie

Meeting WODC - LINC, WODC, Den Haag, 14/09/2016, 2016.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen

Het moeilijke samengaan van beschermen en sanctioneren. Inzichten uit onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters

Mondelinge presentatie

Studiedag « Justitie 2020 », FOD Justitie/NICC, Brussel, 3/3/2016, 2016.

Sleutelwoorden: Jeugddelinquentie, Jeugdrecht, Jeugdrechter, Jeugdrechtmodellen, Justitie
Abonneren op Jeugdrecht