jsjv (nl)

jsjv#20 januari 2023

jsjv (nl)

GEDETINEERDEN AAN HET WOORD! Gedetineerde drugsgebruikers over hun begeleiding.

Het zorgaanbod voor gedetineerde drugsgebruikers is ontoereikend in België. Daarom heeft de Federale...

jsjv#19 juni 2022

jsjv (nl)

LOKALE BEMIDDELING, EEN VEELZIJDIG ALTERNATIEF VOOR GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

Hoewel de meeste inbreuken strafrechtelijk worden afgehandeld, wordt soms ook beslist om ze...

jsjv#18 december 2021

jsjv (nl)

 

EEN DERDE VAN ONZE GEVANGENISBEVOLKING BESTAAT UIT BEKLAAGDEN

DE TOEPASSING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS IN BELGIË VERKLAREN. EEN LONGITUDINAAL ONDERZOEK

Sinds het...

jsjv#17 september 2020

jsjv (nl)

HERSTELBEMIDDELING VÓÓR HET VONNIS: EEN ZELDZAME PROCEDURE ONBEKEND BIJ DE MAGISTRATEN

De wet van 22 juni 2005 wil voor alle feiten en in alle stadia van de strafrechtelijke procedure een...

jsjv#16 juni 2020

jsjv (nl)

TERUG NAAR DE GEVANGENIS? DE HERROEPINGSPROCEDURES VOOR DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANKEN

Wanneer gedetineerden in België vervroegd met voorwaarden de gevangenis mogen verlaten, moeten zij...

jsjv#15 april 2020

jsjv (nl)

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET BELGISCHE JEUGDRECHT

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming kregen de Gemeenschappen en Gewesten nieuwe bevoegdheden toegekend op het vlak van de aanpak...

jsjv#14 april 2019

jsjv (nl)

DE BELGISCHE JUSTITIEPALEIZEN VAN 1830 TOT 2018: TUSSEN VERANDERING EN CONTINUÏTEIT

In België kenden de justitiepaleizen, symbolen van justitie, hun opgang in de loop van de 19de eeuw. In...

jsjv#13 octobre 2018

jsjv (nl)

JONGE DELINQUENTEN, JONGE SLACHTOFFERS? SLACHTOFFERSCHAP VAN JONGEREN IN GESLOTEN INSTELLINGEN

Een efficiënte aanpak van zwaar delinquente jongeren vereist een grondige kennis van hun...

jsjv #12 Januari 2018

jsjv (nl)

WAAROM DE RISICO’S OP PARTNERGEWELD IN BELGIË EVALUEREN?

Personen die werken in de psycho-medisch-sociale sector, bij de politie of bij het gerecht worden regelmatig geconfronteerd met...

JSJV #11 APRIL 2017

jsjv (nl)

DE GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT VAN JONGVOLWASSENEN IN BRUSSEL: HET BELANG VAN DE SOCIO-ECONOMISCHE CONTEXT

Uit de analyse van de statistische indicatoren met betrekking tot de...

JSJV #10 MAART 2017

jsjv (nl)

GEDETINEERDEN ZONDER VERBLIJFSRECHT: REPATRIËREN TEGEN (W)ELKE PRIJS?

Het toenemende aantal gedetineerden zonder verblijfsrecht zorgde ervoor dat het samenspel tussen justitie en de Dienst...

JSJV #09 NOVEMBER 2016

jsjv (nl)

DE NEVENEFFECTEN VAN PREVENTIE. EEN VOLWAARDIGE KOSTEN-BATEN ANALYSE ALS ANTWOORD OP DISPROPORTIONELE MAATREGELEN.

Binnen het domein van de criminaliteitspreventie kennen we de laatste...

JSJV #08 October 2016

jsjv (nl)

“WIE BEN IK?” DE INVLOED VAN PLAATSING OP DE IDENTITEITSVORMING VOLGENS JEUGDZORGVERLATERS

De invloed van plaatsing op de identiteitsvorming is geen nieuw thema. Onderzoekers uit...

JSJV #07 September 2016

jsjv (nl)

HET NET EN HET NETWERK WERKOMGEVINGEN VAN PENITENTIAIRE DIRECTIETEAMS.

Gelet op het grote aantal studies die sinds meer dan twintig jaar de werking van de penitentiaire instellingen en het...

JSJV #06 Juli 2016

jsjv (nl)

OVER JONGEREN ALS DADER, SLACHTOFFER EN DE LINK TUSSEN BEIDEN

In deze bijdrage gaan we, op basis van de grootstedelijke JOP-schoolmonitor 2013 (N=1898), dieper in op de mogelijke...

Pagina's

Abonneren op jsjv (nl)