Databank

Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken

Hoofdstuk in boek

in Recidivist als medeburger, van Vliet, J. (ed.), 2015, Amsterdam, Uitgeverij SWP, 93-108.

Sleutelwoorden: Databank, Elektronisch toezicht, Gevangenis, Recidive, Uitvoering van straffen en maatregelen

Analyse rétrospective des bases de données disponibles (Chapitre 3)

Hoofdstuk in boek

 

In S. Vandevelde, F. Vander Laenen, W. Vanderplasschen, B. Mine, E. Maes, L. Deckers, L. De Clercq, E. Cole & Lloyd, Ch. (Ed.). Process and Outcome Study of Prison-based...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Drogues, Gevangenis, Recidive, Statistieken

BE-GEN, Rapport voor het begeleidingscomité van 13 oktober 2016

Onderzoeksrapport

Rapport intermédiaire de recherche, 30 pp.

Sleutelwoorden: Databank

Process and Outcome Study of Prison-based Registration points

Onderzoeksrapport

in Federal Research Program on Drugs. Gent/Brussel: UGent/NICC, 31 oktober 2016, 181 p. + bijl. (Eindrapport BELSPO-project PROSPER).

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Drugs, Gevangenis, Recidive, Statistieken

Het strafrechtelijk beleid op het vlak van partnergeweld: een evaluatie van de rechtspraktijk en de gevolgen ervan inzake recidive

Onderzoeksrapport

Rapport de recherche/Onderzoekrapport/, Institut National de Criminalistique et de Criminologie/ Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Direction Opérationnelle de Criminologie/...

Sleutelwoorden: Databank, Huishoudelijk en interfamiliaal geweld, Recidive, Statistieken, Strafrechtelijk beleid

Le travail social s’informatise. Et alors ?

Artikel in tijdschrift

in La Chronique de la ligue des droits de l’homme, septembre-octobre 2015, n°170, pp.13-15

Dossier de La Chronique de la LDH

Sleutelwoorden: Databank, Informatisering, Justitiehuizen, Management

Evoluties in punitiviteit: lessen uit de justitiële statistieken

Hoofdstuk in boek

in Hoe punitief is België? [verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2], Aertsen, I., Beyens, K., Daems, T. & Maes, E. (ed.), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 43-83...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Hoe punitief is België?

Boek

in (verslagboek studiedag 21 november 2008, reeks Panopticon Libri, nr. 2), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 224 p.

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Over de productie van statistische tijdsreeksen met betrekking tot de bedrijvigheid binnen de strafrechtsbedeling

Hoofdstuk in boek

in Strafrechtelijk beleid. Beleidsvoering: evoluties en uitdagingen. Congresboek/Politique criminelle. Mise en œuvre de la politique: évolutions et défis. Livre de congrès, Raes, A., Thomaes, S.,...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

Opgesloten of vrij onder voorwaarden in het kader van het vooronderzoek in strafzaken? Analyse van het profiel van verdachten onder aanhoudingsmandaat en vrij onder voorwaarden (VOV) op basis van justitiële databanken (jaar 2008)

Hoofdstuk in boek

in Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek [reeks Panopticon Libri, nr. 3), Pauwels, L., De Keulenaer, S., Deltenre, S., Deschamps, L., Elffers, H.,...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Gerechtelijk onderzoek, Voorlopige hechtenis, Vrijheid onder voorwaarden

Criminografische ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek

Boek

in [reeks Panopticon Libri, nr. 3), Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2010, 162 p.

 

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Straftoemeting, Strafuitvoering, Uitvoering van straffen en maatregelen

L’édifice informatique des services socio-judiciaires en France et en Belgique : une architecture paradoxale

Artikel in tijdschrift

in, « L’édifice informatique des services socio-judiciaires en France et en Belgique : une architecture paradoxale ? », Gouvernement & action publique, vol. 4, n°2, avril-juin 2015, pp....

Sleutelwoorden: Databank, Informatisering, Justitiehuizen, Management

Recidive na een rechterlijke beslissing. De eerste nationale cijfers over recidiveprevalentie op basis van het Centraal Strafregister

Artikel in tijdschrift

in Panopticon, Volume 36, n°3, pp. 173-189.

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Recidive, Statistieken

Soulever un coin du voile sur la récidive en Belgique. La prévalence de la récidive à partir des données du Casier judiciaire central

Artikel in tijdschrift

in Revue de droit pénal et de criminologie, n°6, pp.620-650.

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Recidive, Statistieken

Recidive na een rechterlijke beslissing. Nationale cijfers op basis van het Centraal Strafregister/La récidive après une décision judiciaire. Des chiffres nationaux sur la base du Casier judiciaire central

Onderzoeksrapport

Onderzoekrapport/Rapport de recherche, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie/Institut National de Criminalistique et de Criminologie, Operationele Directie Criminologie/Direction...

Sleutelwoorden: Criminografie, Databank, Recidive, Statistieken

Pagina's

Abonneren op Databank