Databank

Chronique de criminologie. La libération conditionnelle sous le régime des tribunaux de l’application des peines. Bilan et enjeux émergeants d’une première année de fonctionnement (2007)

Artikel in tijdschrift

Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 2011, nr. 11, 929-964.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Strafuitvoering, Strafuitvoeringsrechtbank, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorwaardelijke invrijheidstelling

Les solutions radicales pour limiter la détention préventive

Hoofdstuk in boek

 in D. Vandermeersch, B. Dejemeppe (dir.), Détention préventive : 20 ans après ?, Bruxelles, Larcier, 2011, pp.163-181

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, SIPAR, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorlopige hechtenis, Vrijheid onder voorwaarden

La liberté sous conditions des présumés innocents : enjeux et usages d’une mesure alternative

Artikel in tijdschrift

Annales de droit de Louvain, 2011, vol.71, n°1, pp.15-38

 

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, SIPAR, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorlopige hechtenis, Vrijheid onder voorwaarden

Le coût des expertises ADN dans le domaine pénal

La maîtrise des dépenses en matière d’expertise pénale est une préoccupation du monde politique et qui rejaillit sur le monde judiciaire. Les expertises génétiques sont parmi un des postes...

Sleutelwoorden: Biometrie, Databank, Deskundigenonderzoek, DNA, Management

Recherche relative aux conditions de faisabilité d’une articulation des bases de données statistiques sous la forme d’un « datawarehouse »

Il s’agit d’une étude exploratoire dont l’objectif était d’examiner les conditions de faisabilité d'une articulation des différentes bases de données statistiques du système pénal dans la...

Sleutelwoorden: Databank, Datawarehouse, Informatisering

Wetenschappelijke bijdrage aan de productie van statistische gegevens met betrekking tot jeugddelinquentie en jeugdbescherming

In de eerste plaats wil het onderzoek een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de productie van statistische gegevens met betrekking tot jeugddelinquentie en jeugdbescherming. Deze investering...

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Databank, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie

Onderzoek met betrekking tot de productie en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en jeugdbescherming

Onderzoeksrapport

Analyse van de instroom op de jeugdparketten voor het jaar 2005. Collectie van onderzoeksrapporten en onderzoeksnota's nr 20a, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie,...

Sleutelwoorden: Cijfers jeugddelinquentie, Databank, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie

Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis

Onderzoeksrapport

Eindrapport (onderzoeksrapport, nr. 27), Brussel, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Operationele Directie Criminologie, 26 januari 2012, 151 p. + bijlagen.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Wederopsluiting

Meten, weten, … en verbeteren?

Artikel in tijdschrift

in De Juristenkrant, nr. 248 (25 april 2012), 12-13.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Wederopsluiting

Terug achter de tralies. De eerste nationale cijfers over wederopsluiting na vrijlating

Artikel in tijdschrift

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 30 (2012), nr. 134 (april-mei-juni), 10-19.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Invrijheidstelling, Recidive, Strafuitvoering, Wederopsluiting

De mythe van invrijheidstelling op VI-datum nogmaals doorprikt. Enkele facts en figures over de voorwaardelijke invrijheidstelling in België

Hoofdstuk in boek

in Criminografische ontwikkelingen II: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek [reeks Panopticon Libri, nr. 5], Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2012, 145-176.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Statistieken, Strafuitvoering, Strafuitvoeringsrechtbank, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorwaardelijke invrijheidstelling

De strafuitvoeringsrechtbanken en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Enkele empirische gegevens over de toepassing van VI tegen het licht van een steeds toenemende gevangenispopulatie en de roep om een strenge(re) strafuitvoering

Artikel in tijdschrift

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 30 (2012), nr. 135 (juli-augustus-september), 12-22.

Sleutelwoorden: Databank, Gevangenis, Statistieken, Strafuitvoering, Strafuitvoeringsrechtbank, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorwaardelijke invrijheidstelling

Vrijheid onder voorwaarden als alternatief voor de voorlopige hechtenis: gebruik en duur van de maatregel

Artikel in tijdschrift

Panopticon, 2012, 33(1), pp.85-90

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Databank, SIPAR, Uitvoering van straffen en maatregelen, Voorlopige hechtenis, Vrijheid onder voorwaarden

Pagina's

Abonneren op Databank