Herstelrecht

Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod

Hoofdstuk in boek

in G. Decock, J. Put (eds.), Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen, Gent, Larcier, 2012, 55-84.

Sleutelwoorden: Herstelrecht, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Penal mediation in Belgium

Bijdrage aan een congres

Insights on the basis of registered data, paper gepresenteerd op The 12th Annual Conference of the ESC, Bilbao (Spain), 18.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Bemiddeling in strafzaken. Een blik op de praktijk vanuit SIPAR, de databank van de justitiehuizen

Hoofdstuk in boek

in L. Pauwels, S. De Keulenaer, S. Deltenre, E. Devroe, H. Elffers, J. Forceville, R. Kerkab, E. Maes, D. Moons, S. Pleysier & P. Ponsaers (Eds.) Criminografische ontwikkelingen II. Van (...

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Bemiddeling in strafzaken. Een impressie op basis van geregistreerde data, met bijzondere aandacht voor de dader-slachtofferbemiddeling

Artikel in tijdschrift

Fatik, 30, (136), 10-20.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Pagina's

Abonneren op Herstelrecht