Herstelrecht

Herstelgericht groepsoverleg in de Vlaamse schoolcontext

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2008, afl. 3-4, 176-180.

Sleutelwoorden: Alternatieve maatregelen, Bemiddeling, Herstelrecht, Jeugddelinquentie

La médiation pénale: à la lumière de la banque de données des maisons de justice

Artikel in tijdschrift

in RDPC, 93, (1), 5-29.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Bemiddeling in strafzaken in België. Een blik op een gediversifieerde praktijk

Artikel in tijdschrift

in Tijdschrift voor Herstelrecht, 14, (1), 13-28.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

La médiation pénale. Note de recherche dans le cadre de l'exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice

Onderzoeksrapport

BURSSENS, D., VANNESTE, C. (dir.), La médiation pénale. Note de recherche dans le cadre de l'exploitation scientifique de SIPAR, la base de données des maisons de justice, Institut National de...

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid

Boek

Vanfraechem, I., Lemonne, A., Vanneste, C. (eds), Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet. Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid, Gand, Academia Press, 2010...

Sleutelwoorden: Herstelrecht, Kwalitatieve methode, Strafrechtelijk beleid, Victimes

La réforme de la loi sur la protection de la jeunesse de 2006 : consécration d’une approche restauratrice ? Analyse des travaux parlementaires et du discours d’acteurs de terrain

Artikel in tijdschrift

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, juin 2012, pp. 642-666.

Sleutelwoorden: Herstelrecht, Jeugdbescherming, Jeugddelinquentie

Quel espace pour la médiation ?

Mondelinge presentatie

Forum belge pour la prévention et la sécurité urbaine.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Herstelrecht

Médiation : contre-culture ou lieu-commun ? Idéologie mobilitaire et nouvelles normativités

Mondelinge presentatie

ISA/RCSL International Congress, Sociology of Law and Political Action, Toulouse.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht

Médiation : contre-culture ou lieu-commun ? Idéologie mobilitaire et nouvelles normativités

Artikel in tijdschrift

Séminaire interne de la direction opérationnelle criminologie, INCC.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht

La médiation pénale, enfin adulte ? », 20 ans de médiation pénale

Mondelinge presentatie

Colloque organisé par l’INCC et la Direction générale des maisons de justice

Sleutelwoorden: Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen

Mobilité et justice pénale. L’idéologie mobilitaire comme soubassements du managérialisme

Artikel in tijdschrift

in Droit et Société, 2013, n°84, 359-389.

Sleutelwoorden: Herstelrecht, Management

Bemiddeling in strafzaken. Onderzoeksnota in het kader van de wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, databank van de justitiehuizen

Onderzoeksrapport

BURSSENS, D., VANNESTE, C. (dir.), Bemiddeling in strafzaken. Onderzoeksnota in het kader van de wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, databank van de justitiehuizen, Nationaal Instituut voor...

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Constructief sanctioneren met maximale kansen voor een herstelrechtelijk aanbod

Hoofdstuk in boek

in G. Decock, J. Put (eds.), Jeugdsanctierecht gewikt en gewogen, Gent, Larcier, 2012, 55-84.

Sleutelwoorden: Herstelrecht, Jeugddelinquentie, Jeugdrechter

Penal mediation in Belgium

Bijdrage aan een congres

Insights on the basis of registered data, paper gepresenteerd op The 12th Annual Conference of the ESC, Bilbao (Spain), 18.

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Bemiddeling in strafzaken. Een blik op de praktijk vanuit SIPAR, de databank van de justitiehuizen

Hoofdstuk in boek

in L. Pauwels, S. De Keulenaer, S. Deltenre, E. Devroe, H. Elffers, J. Forceville, R. Kerkab, E. Maes, D. Moons, S. Pleysier & P. Ponsaers (Eds.) Criminografische ontwikkelingen II. Van (...

Sleutelwoorden: Bemiddeling, Bemiddeling in strafzaken, Herstelrecht, Justitiehuizen, SIPAR

Pagina's

Abonneren op Herstelrecht