Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's

Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf

[reeks Panopticon Libri, nr. 6], Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2014, 178p.

03-apr-2014
Mondelinge presentatie

Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling

Studiedag ‘Exit gevangenis?, De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf’, Gent, Vormingscentrum Guislain, 3 april 2014.

03-apr-2014
Mondelinge presentatie

Kijken in de zwarte doos. Een onderzoek naar beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof

Presentatie Studiedag Exit gevangenis?, Deelredactie ‘penologie en victimologie’, Panopticon, Gent: 3 april 2014.

 

13-mrt-2014
Mondelinge presentatie

Thumbs up or thumbs down? Administrative decision-making on temporary leave from prison in Belgium

Annual Workshop ESC Working Group on Prison Life & Effects of Imprisonment 13-14 March 2014, Brussel.

10-mrt-2014
Artikel in tijdschrift

Elektronisch toezicht als autonome straf. Een maat voor niets, zelfs een bedreiging voor een evenwichtige strafuitvoering?

in Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 32 (2014), nr. 141 (januari-februari-maart), 25-29.

10-mrt-2014
Artikel in tijdschrift

De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden: een status quaestionis

in Tijdschrift voor Strafrecht. Jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk, 2014, nr. 1, 2-46.

24-feb-2014
Boek

(Dés)équilibres. L’informatisation du travail social en justice

Louvain-la-Neuve, Ed. Larcier, coll. Crimen, 2013, 259p.

10-feb-2014
Artikel in tijdschrift

Van denkfouten en bias tot skeptische putten. Kanttekeningen bij ons denken over criminaliteit en straf

Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 35(1), 1-7.

10-feb-2014
Mondelinge presentatie

La médiation pénale, enfin adulte ? », 20 ans de médiation pénale

Colloque organisé par l’INCC et la Direction générale des maisons de justice

10-feb-2014
Artikel in tijdschrift

Classification et régimes dans les prisons belges

in Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 117(2), 169-196.

Pagina's