Publicaties criminologie

Publicaties criminologie

Het onderzoek van de OD Criminologie wordt gepubliceerd in de vorm van rapporten. U kan ze hier gratis downloaden. We vermelden hier de publicaties van onze onderzoekers in wetenschappelijke werken en tijdschriften, opdat u uw informatie kan aanvullen.

KLIK HIER om de publicaties per auteur te bekijken. Of klik op de naam van een auteur voor een overzicht.

Les questions de justice pénale et de sécurité occupent une place importante dans le débat public et politique de nos sociétés. Elles sont par ailleurs l’objet d’un examen scientifique de la part de criminologues, de sociologues, de juristes, de psychologues, d’historiens, etc. Pourtant, force est de constater que ces deux sphères ne communiquent que très rarement.

termen gescheiden door komma's
04-dec-2015
Mondelinge presentatie

Quelques données chiffrées sur l’application de la détention préventive et de ses alternatives

Colloque ‘Détention préventive: comment sans sortir?’, Université Libre de Bruxelles (ULB), 4 december 2015.

13-nov-2015
jsjv (nl)

JSJV #02 November 2015

CIJFERS OVER MINDERJARIGE DELINQUENTIE IN BELGIE

De politie meldt de zaken waarbij zogenaamde "delinquente" minderjarigen betrokken zijn, aan de jeugdparketten. Bijgevolg kan men door onderzoek van de database van die parketten de schommelingen in het aantal meldingen vaststellen. Dat is de opzet van het artikel, dat de jaren 2006 tot 2013 bestudeert en de vooroordelen over de "delinquente" minderjarigen op losse schroeven zet. Uit het artikel blijkt dat het aantal gemelde minderjarigen daalt – zowel in België als in de rest van Europa – en dat hun leeftijd niet daalt. Hoewel men vaak zeer negatieve uitlatingen over minderjarigen hoort, nopen die bevindingen ons tot een andere kijk op de jeugddelinquentie.

30-okt-2015
Artikel in tijdschrift

Le travail social s’informatise. Et alors ?

in La Chronique de la ligue des droits de l’homme, septembre-octobre 2015, n°170, pp.13-15

Dossier de La Chronique de la LDH

01-okt-2015
Artikel in tijdschrift

Les prisons craquent de toutes leurs jointures

in La Revue Nouvelle, 70 (2015), nr. 6 (dossier ‘La prison. Encore et toujours ?’), 25-31.

JSJV #01 September 2015

LEVENSDOMEINENEN RECIDIVEONDERZOEK VAN DE GENTSE DRUGBEHANDELINGSKAMER

Drugbehandelingskamers (DBKs) beogen beklaagden de kans te geven hun drugproblematiek en psychosociale moeilijkheden aan te pakken. Op 5 mei 2008 startte de eerste Belgische DBK in het gerechtelijk arrondissement Gent. Wij beschrijven de uitkomsten van de Gentse DBK voor recidive, middelengebruik en druggerelateerde levensdomeinen, de inhoud van hulpverleningsplannen en het verloop van het behandeltraject en de ervaringen van hulpverleningsactoren en DBK-cliënten met de Gentse DBK. Ten slotte formuleren we aanbevelingen voor het toepassen van een DBK in andere arrondissementen.

Kernwoorden: drugbehandelingskamer, uitkomstenevaluatie, ervaringen stakeholders

05-sep-2015
Artikel in tijdschrift

Modèles de justice pénale et agression sexuelle en Europe occidentale : une analyse en termes d’économie politique de la pénalité

in Revue de la Faculté de Droit de l’Université de Liège, 3,  2015, 521-537.

03-sep-2015
Mondelinge presentatie

Decision-making on pre-trial detention in Belgium

15th Conference of the European Society of Criminology, Porto (Portugal), 3 September 2015.

01-sep-2015
Artikel in tijdschrift

Wederopsluiting na elektronische detentie en reguliere detentie in België

in Tijdschrift voor Criminologie, 57 (2015), nr. 1, 31-58.

01-sep-2015
Hoofdstuk in boek

Een penitentiair uitzonderingsregime? De detentierechtelijke positie van politieke delinquenten in de Belgische rechtstraditie

in Malcontenten van de moderniteit, Het politiek misdrijf en de bescherming van de politieke structuren in België (1831-2015), Delbecke, B. & Debaenst, B. (ed.), Gent, Academia Press, 2015, 85-119.

 

01-sep-2015
Hoofdstuk in boek

Thuis op de bank, of toch beter achter de dikke deur? Elektronisch toezicht en gevangenisstraf vergeleken

in Recidivist als medeburger, van Vliet, J. (ed.), 2015, Amsterdam, Uitgeverij SWP, 93-108.

Pagina's